Wsparcie prawne dla start-upów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia kolejną edycję programu Wsparcie prawne dla start-upów. PARP wyłoniła 7 podmiotów zrzeszających łącznie 10 kancelarii prawnych z całej Polski, które będą wspierać start-upy zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

 

Prawnicy z:

Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni,
Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych ,
DGP Doniec Górecki s.k., wspólnie z Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska,
J. Szymański & M. Wyjatek Adwokaci s. c., z Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik i Wspólnicy Radcowie Prawni s.c oraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Pałucki & Adwokat Jakub Szkutnik s.c. ,
Kancelaria Adwokacka Whitestonelegal Tymon Kulczycki,
Lawmore sp. z o. o.,
Kancelaria Radcy Prawnego Igor Bąkowski,
pomogą młodym przedsiębiorcom nie tylko przygotować, ale także wynegocjować kluczowe umowy, które niejednokrotnie stanowią podstawę sukcesu całego przedsięwzięcia. W zeszłym roku na profesjonalną pomoc start-upy mogły liczyć głównie przy zawieraniu umowy inwestycyjnej. Tym razem katalog usług został znacznie rozszerzony.

PARP zdając sobie sprawę z problemów, z którymi borykają się start- upy przy okazji negocjowania warunków współpracy z inwestorem, postanowił je wesprzeć, umożliwiając im przeprowadzenie tzw. analizy law due-diligence, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z Aniołem Biznesu czy Funduszem VC. Ustalenie kluczowych ryzyk, nakreślenie pożądanej sytuacji prawnej start-upu, a w konsekwencji także wprowadzenie niezbędnych zmian na tak wczesnym etapie, powinno znacząco skrócić sam proces inwestycyjny. A jak wiadomo maksyma „czas to pieniądz” w tym przypadku ma podwójne znaczenie!

Dodatkowo oprócz wsparcia przy podpisaniu umowy z inwestorem, start-upy będą mogły skorzystać z pomocy prawników także przy okazji negocjowania i zawierania umów z kluczowymi kontrahentami, a więc takimi, którzy zdecydują się korzystać z ich innowacyjnego produktu lub będą im dostarczać niezbędne elementy potrzebne do jego wytworzenia. Ponadto niezależnie od rodzaju wybranej usługi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 5 godzin konsultacji prawnych dotyczących samodzielnie wybranych, nurtujących ich zagadnień.

Przedsiębiorca sam wybierze kancelarię spośród wybranych przez PARP, która będzie świadczyć dla niego usługi prawne.

PARP jest przekonana, że program Wsparcie prawne dla start-upów wpłynie korzystnie na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej młodych przedsiębiorstw w relacjach z inwestorami i dużymi kontrahentami, których wspierają znane zespoły prawników.

O wsparcie świadczone przez wyłonione przez PARP kancelarie mogą ubiegać się start-upy – mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż pięć lat. Istotnym warunkiem udziału w programie jest dysponowaniem listem intencyjnym od inwestora, który potwierdzi jego zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem współpracy z danym start-upem.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Wnioskujący nie muszą wykazywać wkładu własnego, jeśli wartość wybranych przez nich usług nie przekroczy kwoty maksymalnego dofinansowania, czyli 20 tys. zł.

Nabór wniosków rusza 4 lipca i potrwa do wyczerpania środków lub do 15 października 2018 r.

Dowiedz się więcej na: www.parp.gov.pl/wsparcie-prawne-dla-start-upow