Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi

Kampania „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi” ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa, a w szczególności mediów, osób publicznych, na temat nadużywania w negatywnym kontekście określeń związanych z chorymi i chorobami psychicznymi, a w konsekwencji ich stygmatyzację. Intencją jej organizatorów jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, nagłośnienie problemu stygmatyzacji poprzez język i zaangażowanie liderów opinii do wsparcia zmian w tym obszarze.

W ramach kampanii „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi” psychiatrzy i językoznawcy opracowali publikację, której celem jest wskazanie kierunków i rekomendacji dotyczących języka niedyskryminującego osób z zaburzeniami psychicznymi. W dokumencie eksperci zwracają uwagę na zagrożenia jakie związane są z obecnością w przestrzeni medialnej szkodliwych i deprecjonujących określeń (pseudo)psychiatrycznych m.in. wariat, świr, psychiatryk, psychotropy, a także wskazują przykładowe formy niestygmatyzujące osób z zaburzeniami psychicznymi np. osoba z chorobą dwubiegunową /osoba z diagnozą depresji, szpital dla osób chorych psychicznie, leki na depresje.

Organizatorami kampanii „Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi” są firma Janssen, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Rada Języka Polskiego oraz Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym Hej Koniku.