Workcamp na rzecz Placówki Wsparcia Dzieci i Rodzin z Łodzi

O młodym pokoleniu nie zawsze mówi się dobrze. Często słychać, że są roszczeniowi, unikający zobowiązań, niestali. Na szczęście, stereotypy są po to, aby je przełamywać. Z powodzeniem robią to studenci z Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału Łódzkiego, rokrocznie organizując Workcamp, który ma na celu remont miejsc dedykowanym najbardziej potrzebującym. W tym roku, nowe oblicze zyska placówka Wsparcia Dzieci i Rodzin przy ulicy Małachowskiego nr 74 w Łodzi. W tę szlachetną akcję zaangażowała się m.in. łódzka marka Laveo, dostarczając wolontariuszom niezbędny asortyment.

Workcamp na rzecz społeczności lokalnych

Projekt Workcamp to unikalna forma wolontariatu znana na całym świecie, która skupia się na pracy na rzecz społeczności lokalnych. W zależności od projektu, ochotnicy wykonują prace ekologiczne, socjalne, z obszaru kultury czy, tak jak łódzcy studenci… remontowe. Dzięki temu mają oni okazję wykorzystać zdobytą wiedzę budowlaną w praktyce, jednocześnie niosąc pomoc potrzebującym.

Pierwsza edycja projektu Workcamp realizowana przez łódzki oddział odbyła się już w 2015 r. Wówczas podjęto się wyremontowania Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ulicy Drużynowej 3/5 w Łodzi. Podczas kolejnych edycji poddano modernizacji Dom Dziecka nr 10 i nr 11 w Łodzi. Wraz z każdą kolejną edycją liczba wolontariuszy, jak i marek chcących zaangażować się w przedsięwzięcie zwiększa się. Niektóre, tak jak marka Laveo, rokrocznie włączają się do projektu.Tegoroczna edycja jest rekordowa. Remont Miejsca Wsparcia dla Dzieci i Rodzin przy ulicy Małachowskiego 74 w Łodzi polega na dostosowaniu do potrzeb placówki aż 110 m2 powierzchni.

Studenci sami pozyskują sponsorów, opracowują plany i kosztorysy, a następnie dokonują prac naprawczych w danej placówce. Akcja odbywa się w wakacje, a więc w czasie, który mogliby spożytkować w zupełnie inny sposób. Dodatkowo, ich jedynym wynagrodzeniem jest wdzięczność i uśmiech osób, którym pomagają. Ta determinacja, chęć niesienia pomocy przy jednocześnie bardzo sprecyzowanych potrzebach nie mogły zostać niezauważone i niedocenione przez nas. Podczas tej edycji, dostarczyliśmy młodym ludziom cały niezbędny asortyment naszej marki, który pomoże w ukończeniu remontu: od baterii kuchennych i łazienkowych, słuchawek natryskowych, po klamki wraz z szyldami. Już teraz, zadeklarowaliśmy udział w kolejnych edycjach, jednocześnie ustalając z pracownikiem łódzkiego MOPS-u wsparcie w przypadku remontów innych placówek – mówi Anna Kowalska, Kierownik Marketingu marki Laveo.

Studenci biorą sprawy w swoje ręce

Skala wyznaczonych działań jest szeroka: od prac malarskich oraz remontowo-naprawczych, odnowienia parapetów czy wyburzenia ściany działowej i zmiany aranżacji pomieszczeń, aż po wymianę okładzin podłogowych, drzwi, mebli, sedesów oraz kuchenki gazowej. Dotychczas obiekt przy ul. Małachowskiego 74 pełnił funkcję mieszkania chronionego. Niestety, ze względu na zły stan techniczny, placówka nie funkcjonuje, a pokoje, które mogłyby pomóc wielu osobom, stoją puste. Studenci z Koła Młodej Kadry PZITB postanowili to zmienić, biorąc sprawy w swoje ręce.

 W toku rozmów prowadzonych z pracownikami Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej doszliśmy do wniosku, że niezwykle potrzebne jest stworzenie miejsca, które pozwoli na aktywizację młodzieży z domów dziecka, z rodzin trudnych i dysfunkcyjnych. Nowa placówka umożliwi kontakt podopiecznych z ich biologicznymi rodzicami. Będzie miejscem, w którym będą mieli zapewnioną opiekę psychologa oraz które umożliwi organizację różnych warsztatów i pomoże im w zacieśnianiu więzi międzyludzkich. Zakres zaplanowanych prac jest ogromny. Zdajemy sobie sprawę, że wykonanie remontu na taką skalę nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów. Świadomość, że wielu z nich wraca wraz z kolejnymi edycjami, tak jak np. marka Laveo buduje w nas dodatkowe poczucie, że to co robimy jest ważne i spotyka się z realnym wsparciem – komentuje Przewodniczący Koła Młodych PZITB o. Łódź, inż. Daniel Klimczak

Zakończenie tegorocznego Workcampu planowane jest na 28 lipca. Dla podopiecznych Miejsca Wsparcia dla Dzieci i Rodzin będzie to początek nowego życia.