Work-life balance – jak skutecznie łączyć życie zawodowe i osobiste?

W sierpniu 2019 roku weszła w życie Dyrektywa Komisji Europejskiej o work-life balance, czyli równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Państwa członkowskie UE muszą transponować te przepisy do 2 sierpnia 2022 r.  Dlatego ubiegłoroczny Ogólnopolski Dzień Różnorodności, zorganizowany przez FOB w ramach Karty Różnorodności w maju w Warszawie, odbył się pod hasłem “Odwaga i równowaga”.

Jak skutecznie łączyć życie zawodowe i osobiste? Dlaczego warto, by pracodawcy wspierali w tym swoich pracowników i pracownice? Co jest największym wyzwaniem dla osób opiekujących się bliskimi? Czy rynek pracy jest gotowy na prawdziwy work-life balance? O tym w najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydanej w ramach koordynowanej w Polsce przez FOB Karty Różnorodności.

Najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu podzielona jest na 4 części. Pierwsza z nich poświęcona jest namysłowi nad redefinicjami takich pojęć jak “różnorodność”, “zarządzanie różnorodnością” czy “włączanie” – w oparciu o najnowsze wyzwania rynku pracy.

Druga z kolei dotyczy mierzenia skuteczności podejmowanych przez firmy działań w tym obszarze. Zawiera również omówienie wyników najnowszej edycji badania FOB “Stan zarządzania różnorodnością w Polsce”.

Celem części trzeciej jest przybliżenie czytelniczkom i czytelnikom reakcji i komentarzy, z jakimi w dyskursie publicznym spotkały się informacje o polskiej transpozycji unijnej Dyrektywy o work-life balance oraz w jaki sposób te przepisy wpłyną na polski Kodeks pracy. Rozdział czwarty przybliża wyzwania i istniejące rozwiązań z zakresu work-life balance. Nie zabrakło w nim przykładów dobrych praktyk, jakie w tym obszarze realizuje biznes w Polsce oraz tego, w jaki sposób firmy mierzą skuteczność tych działań.

– Powszechne doświadczenie pracy zdalnej, dla każdej i każdego, kiedy tylko to możliwe, sprawia, że z nową mocą powracają pytania o to, jak pracować. W sytuacji, kiedy nie wychodzimy do pracy, pracując w domu, a więc czy potrafimy też wyjść z pracy? Jak łączyć pracę z opieką nad dziećmi bez wsparcia instytucji do tego powołanych: żłobków, przedszkoli, szkół? Jak zachować równowagę między pracą własną, najbliższych nam osób, czasem wolnym, życiem rodzinnym? Te pytania, które przyniosła nam codzienność czasu pandemii, mogą zostać z nami na dłużej” – pisze we wstępie do publikacji Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.