Wolontariusze Wrigley wspierają swoich sąsiadów

Firma Wrigley Poland, należąca do spółki Mars, Incorporated, po raz siódmy zrealizowała globalną inicjatywę wolontariatu wśród swoich pracowników – Mars Volunteer Program (MVP). Dzięki niej, każda osoba zatrudniona w firmie może w ramach godzin pracy poświęcić jeden dzień w roku na wolontariat w wybranym przez siebie miejscu. W tegorocznej akcji wzięła udział rekordowa liczba 700 pracowników Wrigley Poland.

 

Każdy pracownik Wrigley Poland mógł wybrać miejsce wolontariatu spośród zaproponowanych przez firmę, bądź zgłosić swój własny pomysł i beneficjenta. Większość prac wolontariackich skupiała się na wsparciu lokalnych społeczności Poznania oraz działaniach na rzecz zwierząt i środowiska. Podczas tegorocznej edycji MVP wolontariusze Wrigley podjęli pracę łącznie w 32 placówkach na terenie całego kraju. W Poznaniu realizowali projekty m.in. w twierdzy Fort 1a, Nowym i Starym Zoo, Domu Seniora Słoneczna Przystań, Szkole Podstawowej nr 46, Hospicjum Palium czy w Zakładzie Lasów Poznańskich. Poza Poznaniem Wolontariusze odwiedzili również m.in. Dom Dziecka w Kaliskiej, Schronisko dla koni Fundacji Tara czy Centrum diagnozy i terapii autyzmu Navicula w Łodzi.


– Cieszę się, że każdego roku rośnie liczba pracowników biorących udział w Mars Volunteer Program. To niezwykle motywujące być częścią zespołu, który tak chętnie angażuje się w prace dla dobra środowiska i lokalnych wspólnot. Staramy się pielęgnować te wartości oraz zaangażowanie, wspierając naszych pracowników w podejmowanych inicjatywach i zachęcając do odbycia wolontariatu w miejscach, które najbardziej potrzebują naszej pomocy. Wierzę, że dzień spędzony na takiej pracy nie tylko jest realnym wsparciem dla naszych beneficjentów, lecz także przyczynia się do rozwoju nas samych i spojrzenia szerzej na wpływ naszej firmy na jej otoczenie
– mówi Olga Gawrońska, Kierownik ds. korporacyjnych w firmie Wrigley Poland.

W tym roku terenem najbardziej intensywnych prac był Fort 1a, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Wrigley na poznańskiej Starołęce. Podczas trwającej kilka dni akcji, 130 pracowników Wrigley porządkowało pomieszczenia kubaturowe oraz tereny zielone fortu z zalegającego gruzu, śmieci i konarów drzew. Udrożniono także przebieg drogi krytej będącej dawniej pierwszą linią obrony. Z dna fosy usunięto z kolei zwały śmieci i samosiewy oraz przekopano rowki pozwalające na spływanie gromadzącej się wody do kanalizacji. W ramach prac wolontaryjnych w innych miejscach wolontariusze często na bieżąco reagowali na potrzeby lokalnych społeczności, między innymi porządkując tereny i naprawiając infrastrukturę zniszczoną po sierpniowych i październikowych nawałnicach.

Wolontariusze Wrigley przepracowali na rzecz lokalnych społeczności łącznie 5 600 godzin w okresie od 22 sierpnia do 22 października br.