Wolontariusze P&G oraz Fundacja Habitat for Humanity Poland znów razem pomagają

Po raz kolejny wolontariusze z Procter & Gamble włączyli się w pomoc osobom potrzebującym, żyjącym w trudnych warunkach mieszkaniowych. W tej edycji pracownicy odremontowali mieszkanie rodziny w Łodzi oraz pokoje w hostelu dla osób po terapiach uzależnień w podwarszawskim Legionowie. Program prowadzony przez Fundację Habitat for Humanity Poland w partnerstwie z P&G wsparł do tej pory blisko 70 rodzin. W pomoc najbardziej potrzebującym podopiecznym Habitat Poland włączyło się ponad 150 pracowników firmy.

Fundacja Habitat for Humanity Poland już od 25 lat niesie pomoc na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych osób i rodzin w potrzebie. Jednym z partnerów organizacji jest Procter & Gamble, dla którego ten program jest jednym z istotnych filarów działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma współfinansuje remonty, ale najbardziej wartościowym elementem współpracy jest zaangażowanie pracowników P&G, którzy od pięciu lat włączają się w akcję remontując mieszkania wytypowane przez Habitat Poland.

– Wieloletnia współpraca z Fundacją Habitat for Humanity Poland pokazuje, że razem możemy nieść realną pomoc. Widzimy, że to co robimy ma sens, daje osobom i rodzinom, którym pomagamy dodatkową motywację i bodziec do działania i odmienienia swojej sytuacji życiowej. Mamy z tego ogromną satysfakcję, bo utwierdzamy się w przekonaniu, że warto pomagać – podkreśla Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej na Europę Centralną w P&G.

Pomoc niesiona przez wolontariuszy poza poprawą codziennego bytu osobom w potrzebie ma dodatkową, niezwykle istotną wartość – pokazuje osobom w trudnej sytuacji materialnej, że wokół nich są ludzie przejmujący się ich losem i gotowi im pomagać.

– Osoby w trudnej sytuacji materialnej czują się bezradne, tracą poczucie kontroli nad swoim życiem i jest im trudno znaleźć cel, który dałby energię i motywację do przeciwstawienia się problemom. Bezpośrednia pomoc udzielona takim ludziom jest dla nich nie tylko impulsem do pozytywnego działania, ale także dowodem na to, że mają potencjał i wartość, w którą wierząc będą mogli stawiać czoła przeciwnościom losu – podkreśla Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka rodzinna i trenerka motywacyjna.

Wciąż miliony Polaków potrzebują pomocy
Jak wynika z raportu Fundacji Habitat for Humanity Poland, 5,5 mln Polaków (co stanowi 14% społeczeństwa) żyje w warunkach odbiegających od podstawowych standardów. Liczba potrzebujących jest ogromna – tym bardziej optymizmem napawa fakt, że pracownicy P&G oferują osobistą pomoc angażując swój czas i siły.

– Celem naszej firmy jest poprawa jakości życia ludzi. Na co dzień realizujemy go przede wszystkim poprzez nasze produkty, ale także pracownicy naszej firmy są częścią tej misji. Dlatego tak chętnie, po raz kolejny, włączają się w ten program, poprzez który mogą udzielić wsparcia innym i spełniać ich marzenia, które czasem dotyczą całkowicie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak czysty i schludny dom– powiedziała Małgorzata Mejer z P&G.
Wolontariat to pomoc w czystej postaci

Warty podkreślenia jest również sposób pomocy. Wolontariat jest dobrowolną i świadomą pracą na rzecz innych. Odnosi się do bezinteresowności ofiarowanej pomocy, za którą nikt nie oczekuje zapłaty. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie pracowników w bezpośrednią pomoc.

– Wolontariat i wszelkie bezpośrednie formy wsparcia osób w trudnej sytuacji to najefektywniejsze z działań, dzięki którym ludzie potrzebujący dostają nie tylko realną pomoc, ale także ludzkie zainteresowanie, życzliwość i pozytywne emocje, które pomagają odbudować samoocenę i przywrócić wiarę w drugiego człowieka. Dając impuls do pozytywnego działania, dajemy poczucie sensu życia i nadzieję na zmianę na lepsze – dodaje Maria Rotkiel.

Pomoc skrojona na miarę potrzeb
Niezwykle istotne dla skuteczności akcji są precyzyjne kryteria kwalifikowania osób, którym pomoc jest udzielana. Fundacja Habitat for Humanity Poland łączy osoby chcące zmienić swoje życie z darczyńcami i wolontariuszami, którzy mogą zaoferować im swoją pomoc. Dzięki temu wsparcie trafia tam, gdzie może przynieść najlepsze rezultaty.

– Widzimy, że nasza wspólna akcja z P&G, w ramach której odremontowaliśmy już kilkadziesiąt mieszkań, ma ogromnie pozytywny wpływ na życie osób, którym udzielamy wsparcia. Mamy nadzieję, że z każda kolejną jej edycją będziemy w stanie zwiększać zasięg i skalę niesionej pomocy, pomagając tym samym coraz większej liczbie osób i rodzin – powiedziała Magdalena Ruszkowska-Cieślak, dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Zapisz