Wolontariusze Carlsberg Polska aktywizują lokalne społeczności

Carlsberg Polska zakończyła pierwszą edycję programu grantowego „Inicjatywy” dedykowanego lokalnym społecznościom w sąsiedztwach browarów oraz biur. Dotacje przeznaczono na realizację ośmiu najciekawszych projektów, zgłoszonych w 2014 r. przez pracowników firmy. W ich realizację zaangażowanych było 54 wolontariuszy Carlsberg Polska, którzy przepracowali łącznie 337 godzin. W inicjatywy włączyli się również przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych organizacji społecznych. Celem programu grantowego jest wspieranie społecznych inicjatyw pracowników i budowanie wartościowych relacji z lokalną społecznością.

 

Program grantowy „INICJATYWY”, promowany wśród pracowników Carlsberg Polska pod hasłem „Zróbmy razem coś dobrego”, zachęca ich do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Poprzez działania ekologiczne
i społeczne, wolontariusze przyczyniają się do poprawy jakości życia bądź estetyki w swoim otoczeniu, czerpiąc przy tym satysfakcję i rozwijając swoje kompetencje.

Jednym z kluczowych kryteriów przyznania dotacji jest długotrwały efekt realizowanych projektów, z korzyścią dla lokalnych społeczności, m.in. poprawa estetyki czy funkcjonalności otoczenia. Dodatkowym atutem, przy ocenie zgłaszanych projektów, jest nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową, władzami lokalnymi lub uzyskanie wsparcia finansowego bądź merytorycznego od innych partnerów.

W ubiegłorocznej I edycji osiem zwycięskich projektów zostało wybranych w drodze konkursu przez kapitułę, składającą się z przedstawicieli kadry menedżerskiej Carlsberg Polska oraz organizacji pozarządowej, Fundacji Nasza Ziemia.

Zwycięskie inicjatywy skupiły się na organizowaniu przestrzeni dla społeczności lokalnej, zagospodarowywaniu terenu i edukacji. Trzy zrealizowane projekty były związane z aktywizacją sportową mieszkańców, kolejne trzy – poprawiły estetykę
i komfort otoczenia, a pozostałe dwa były wyrazem troski o los zwierząt bezdomnych. Przeważająca część projektów grantowych zrealizowana została przez wolontariuszy Carlsberg Polska przy wsparciu lokalnych instytucji.

W I edycji programu grantowego firma przyznała dofinansowanie pracownikom, którzy zainicjowali następujące projekty:

 1. Region Browaru Bosman – przystań dla rowerzystów dedykowana mieszkańcom okolic Przecławia.
 2. Region Browaru Okocim – urządzenia w formie siłowni zewnętrznej,
  w plenerze, w miejscowości
 3. Region Browaru Okocim – profesjonalny punkt mycia zwierząt
  w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Mielcu.
 4. Region Browaru Okocim – rewitalizacja pomnika Jana Albina Goetz Okocimskiego w Brzesku, znajdującego się przy Browarze Okocim.
 5. Region Browaru Okocim – wykonanie ogrzewania wielofunkcyjnego
  w świetlicy wiejskiej Łoniowa, co umożliwia organizację spotkań w ciągu całego roku, m.in. spotkań działających stowarzyszeń, grup dyskusyjnych, szkoleń czy sympozjów – z aktywną pomocą wolontariuszy z browaru.
 6. Region Browaru Okocim – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu będącego dotychczas miejscem składowania odpadów, przy parkingu kościelnym w miejscowości
 7. Region Śląsk – projekt multimedialnej edukacji społecznej na temat adopcji i sterylizacji zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, realizowany także w miejscach publicznych, takich jak lecznice dla zwierząt i inne instytucje.
 8. Region Śląsk – organizacja zajęć sportowych (treningi piłkarskie) – z aktywnym udziałem wolontariuszy – dla mieszkańców miejscowości Niechcice i okolic oraz zakup bramek.

 

Dzięki przyznanym przez nas grantom wolontariusze zrealizowali wartościowe inicjatywy. Nasi wolontariusze prowadzili akcje z wielkim entuzjazmem, wciągając w nie mieszkańców i przedstawicieli władz oraz niezależne organizacje. Zaangażowanie wszystkich stron przyniosło dobre i konkretne efekty, a wdrożone inicjatywy będą służyć mieszkańcom przez co najmniej kilka najbliższych lat – mówi Jagoda Jastrzębska, Kierownik ds. Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu w Carlsberg Polska.