Wolontariat wspiera rozwój pracownika

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z Centrum Wolontariatu opublikowało pełny raport z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wyniki dowodzą istotnej roli wolontariatu pracowniczego w działaniach firm odpowiedzialnych społecznie, szczególnie jeśli chodzi o dobre praktyki z zakresu miejsca pracy. Kwestie związane ze strategią CSR, obok zagadnień propracowniczych, stanowią główne motywy wprowadzania wolontariatu pracowniczego.

– Kwestią, której się co prawda spodziewaliśmy, ale która nas zaskoczyła swoją wielkością, jest dobitnie widoczne w badaniach zwrócenie wolontariatu do wewnątrz firmy. Wolontariat pracowniczy w znacznym stopniu jest traktowany jako działanie rozwijające pracowników, podnoszące ich kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej, wpływające na postrzeganie pracodawcy oraz ewaluowane w zakresie zadowolenia i rozwoju samego pracownika – mówi Karol Krzyczkowski, menedżer projektów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wolontariat pracowniczy wspiera kształtowanie pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych, do których należą między innymi: komunikowanie się, współpraca, zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji.

– Pracownicy Citi oraz Citi Handlowy traktują wolontariat jako doskonałe narzędzie dla samorozwoju i podwyższania swoich kompetencji. Uczą się nowoczesnego zarządzania projektami, w stylu agile, bo w projektach wolontariackich nie ma z góry narzuconych ról, określonych zasobów, procedur, harmonogramów. W projekcie wolontariackim każdy może zostać liderem. I wreszcie doceniają wolontariat także dlatego, ponieważ daje im poczucie sprawstwa. Tego dobrego – kiedy możesz coś zmienić i widzisz społeczne korzyści swoich działań – mówi Dorota Szostek-Rustecka Prezeska Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga, partnera badania.

Zaangażowanie wolontariuszy

W porównaniu z 2012 rokiem (II edycja badania) zauważalny jest wzrost aktywności wolontariuszy w obszarze ekologii i ochrony środowiska. W najnowszej edycji badania zagadnienia te należą do wiodących obszarów zaangażowania firm w ramach wolontariatu pracowniczego.

– Wolontariat pracowniczy może być bardzo efektywną formą społecznego zaangażowania. Połączenie kompetencji firmy, jej pracowników i organizacji, które trafnie rozpoznają potrzeby konkretnych grup – to niemal gotowy przepis na udany projekt społeczny. Taki, który może realnie przyczynić się do rozwiązania wielu problemów – czy to w obszarze edukacji, pomocy socjalnej, czy ekologii. Dlatego cieszy mnie, że wolontariat pracowniczy jest coraz bardziej popularny wśród polskich firm – mówi Ewa Krupa, dyrektor komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej w Orange Polska, Prezes Fundacji Orange, partnera badania.

Komunikacja i promocja programu wolontariatu pracowniczego to według wskazań z badania najważniejszy czynnik decydujący o jego sukcesie. A każda z grup, w szczególności beneficjenci i pracownicy, wskazywała na potrzebę optymalizacji komunikacji, która wpływa na efektywność i rozwój programu wolontariatu pracowniczego.

III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego zostało zrealizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum Wolontariatu. Wcześniejsze edycje ukazały się w latach 2008 i 2012. W III edycji po raz pierwszy zbadane zostały firmy średnie.

Wolontariat pracowniczy definiowany jest jako „działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonymi przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie.” (źródło: „Firma = Zaangażowanie”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2009)

Pełny raport z badania: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/12/raport_III_Og%C3%B3lnopolskie_Badanie_Wolontariatu_Pracowniczego.pdf