Wolontariat pracowniczy w GEFCO Polska

GEFCO Polska podsumowuje działania zrealizowane w 2018 r. W tym okresie wolontariat pracowniczy firmy zorganizował 27 akcji charytatywnych i wsparł ponad 10 fundacji, inicjatyw i osób prywatnych. Najważniejszym celem GEFCO Polska w tym obszarze było świadome i aktywne zaangażowanie pracowników oraz realizacja postulatu Partners, Unlimited, który podkreśla budowanie partnerskich relacji całej grupy z otoczeniem.

Aktualnie wolontariat pracowniczy GEFCO Polska aktywnie angażuje ponad 100 osób, co stanowi aż 20% całego zespołu firmy. Dzięki zaangażowaniu tak dużej grupy w minionym roku udało się zorganizować 27 akcji charytatywnych, a wsparcie ze strony spółki i jej pracowników otrzymało ponad 10 fundacji, inicjatyw i osób prywatnych. Organizacje, którym udzielana jest pomoc, zostały wybrane w głosowaniu przez samych pracowników.

GEFCO dla NGO

Na początku 2018 r. firma GEFCO Polska zdecydowała, że działalność charytatywna prowadzona w ramach wolontariatu pracowniczego otrzyma określone ramy. Każda organizowana akcja jest koordynowana przez wskazaną osobę, a nad całością czuwa wyłoniona reprezentacja pracownicza z całej Polski. Fundacje i inicjatywy, którym udzielane jest wsparcie, wybrali pracownicy w głosowaniu. Spośród zgłoszonych propozycji największe poparcie zyskały:

⦁ Fundacja Gajusz z Łodzi pomagająca dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom
⦁ Fundacja Siepomaga prowadząca platformę zbiórek charytatywnych
⦁ Akcja Spełnij Jedno Marzenie, której celem jest realizacja bożonarodzeniowych życzeń najmłodszych
⦁ Fundacja Azylu pod Psim Aniołem prowadząca schronisko dla zwierząt
⦁ schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu

– Zaangażowanie GEFCO Polska w działalność charytatywną to ważny element kultury naszej firmy. Ogromnie cieszy fakt, że wszystkie zorganizowane akcje opierają się na wolontariacie pracowniczym. Osoby z naszego zespołu albo koordynują poszczególne działania, albo osobiście biorą w nich udział, na przykład odwiedzając w okresie świątecznym 40 rodzin będących pod opieką Fundacji Gajusz. Takie zachowania chcemy promować i wspierać, gdyż służą one społecznościom lokalnym oraz są w zgodzie z wrażliwością naszych pracowników – powiedział Rafał Krajewski, Dyrektor Generalny GEFCO Polska.

Przez cały rok pracownicy zorganizowali 27 akcji charytatywnych wspierających zarówno wcześniej wytypowane organizacje, jak i inicjatywy dodatkowe. Zespół firmy angażował się również w oddawanie rzadkiej grupy krwi, kampanie informacyjne dla dawców szpiku, świąteczne wizyty z prezentami u rodzin potrzebujących czy charytatywne imprezy sportowe. Ważnym założeniem wolontariatu GEFCO Polska jest angażowanie pracowników w tego typu działania oraz budowanie więzi z wytypowanymi do współpracy fundacjami.

Wolontariat pracowniczy GEFCO Polska w liczbach:
⦁ ponad 100 zaangażowanych pracowników
⦁ 27 zorganizowanych akcji charytatywnych
⦁ ponad 10 fundacji, inicjatyw i osób prywatnych, które otrzymały pomoc

Wolontariat pracowniczy prowadzony w polskim oddziale firmy wpisuje się w politykę CSR całej Grupy GEFCO. Pod koniec lutego spółka poinformowała o utworzeniu specjalnego funduszu charytatywnego o nazwie GEFCARES. Jego celem jest wspieranie różnorodnych fundacji, m.in. poprzez finansowanie projektów, mobilizację wolontariuszy do pomocy w realizacji misji organizacji lub zapewnienie wsparcia logistycznego. Fundusz powstał dzięki staraniom pracowników i partnerów Grupy GEFCO. Jego uruchomienie jest realizacją obowiązującej w spółce kultury Infinite Proximity, która promuje budowanie partnerskich relacji z otoczeniem.

Więcej: https://pl.gefco.net/pl/newsroom/newsy