#WojnaToNieZabawa – kampania społeczna wpierająca dzieci z Ukrainy

Celem kampanii #WojnaToNieZabawa jest pokazanie ucieczki przed trwającą wojną w Ukrainie z perspektywy dziecka, które w jednej chwili, często nieświadome, co dokładnie się dzieje, odruchowo zabiera ze sobą ukochaną zabawkę i rusza w podróż, która odbije piętno na całym jego życiu. Zabawka, najczęściej przytulanka, to pamiątka szczęśliwego życia wśród bliskich osób i talizman, który ma utrzymać wspomnienia lub najlepiej cofnąć czas. Dzieci, które zostawiły swój świat w Ukrainie wiedzą, że wojna to nie zabawa. Kampanię zainicjowały agencja komunikacji zintegrowanej Personal PR i dom produkcyjny Bad Pro Agency. 

 

Każde z ukraińskich dzieci chce wrócić do swojego domu: do swoich pokoi, łóżeczek, do swoich zwierząt, zabawek. Chcą powrotu do swojego dawnego życia. Chcą bawić się ze swoimi koleżankami i kolegami. Chcą wrócić do szkolnych i przedszkolnych klas. Chcą rozumieć nauczycieli podczas lekcji. Chcą znowu zobaczyć swoich ojców i dziadków.

Nie mogą. W swoich domach w Ukrainie nie byłyby bezpieczne.

W Polsce, poszły do szkoły, starają się zaadoptować. Starają się znowu być częścią szkolnej społeczności. Chcą przynależeć, być lubiane i akceptowane. Radzą sobie z trudnymi pytaniami rówieśników. Znoszą wskazywanie palcem, że są Ukraińcami, że są uchodźcami. Słyszą, że zabierają miejsce w szkolnej klasie, że blokują miejsce polskim dzieciom u lekarza. Że przez nich są większe kolejki. Że podobno ich rodzice doprowadzą budżet Polski do ruiny. Słyszą, czują i rozumieją.

Więcej: http://wojnatoniezabawa.org/