Woda tematem odpowiedzialnego biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów przygotowały pierwszą w tym roku wspólną publikację. “Woda jako temat CSR w mediach w 2016 roku” to ilościowa i jakościowa analiza treści związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i zrównoważonym rozwojem podejmowanych ubiegłym roku przez media w Polsce.

 

Odpowiedzialne gospodarowanie niezbędnymi do życia zasobami wodnymi, do których dostęp i których stan jest coraz bardziej zagrożony przez działalność człowieka, w tym przez postępujące zmiany klimatu, staje się jednym z najpilniejszych wyzwań nie tylko dla państw, ale także dla biznesu. Tym samym to temat niezwykle istotny w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w Celach Zrównoważonego Rozwojumówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytut Monitorowania Mediów postanowiły zbadać zainteresowanie mediów tematem wody w kontekście zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Główne wnioski z przeglądu danych ilościowych i jakościowych zostały zawarte w analizie medialnej “Woda jako temat CSR w mediach w 2016 roku”.

Jeśli chodzi o szerzenie wiedzy na temat CSR, w artykułach prasowych oraz internetowych można znaleźć bardzo praktyczne informacje. To cenne wskazówki dla przedsiębiorców, którzy chcą włączyć się w trend biznesu odpowiedzialnego społecznie. Czytelnicy mogą znaleźć pomysły lub zainspirować się do działań w poszczególnych branżach np. poprzez analizowanie case study konkretnych marek. – powiedziała Magdalena Pawłowska z Instytutu Monitorowania Mediów.

Dane ilościowe

Tematem analizy medialnej jest „woda” i publikacje poświęcone temu zasobowi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) w prasie i Internecie. Łącznie pojawiły się 1833 takie publikacje. 1276 z nich to materiały prasowe, a 557 ukazało się w Internecie. To około jedna czwarta opublikowanych materiałów, dotyczących CSR w minionym roku w ogóle. W większości są to jednak artykuły, które nie traktują o wodzie wprost, a pojawia się ona przy okazji omawiania innych CSR-owych kwestii.

Najczęściej na temat „wody” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu pisały dzienniki: „Gazeta Wyborcza” (69 publikacji) i „Rzeczpospolita” (49). 35 razy takie materiały ukazały się w dwumiesięczniku „Środowisko”. Wśród tygodników temat był podejmowany głównie przez „Politykę” (12) i „Newsweek” (6). Z kolei wśród miesięczników „Przemysł chemiczny” (25) i „Przegląd Komunalny” (24) opisywali temat „wody” i CSR-u najczęściej.

Dane jakościowe

Na podstawie analizy ponad 1800 przekazów medialnych wyodrębnionych zostało sześć głównych tematów. Nie wyczerpują one puli zagadnień opisanych w mediach w 2016 roku. Są jednak kluczowe dla CSR z perspektywy organizacji eksperckiej, jaką jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Są również najpowszechniejsze w mediach, tym samym istotne dla opinii publicznej.

Kluczowe sześć tematów to:

  • dostęp do wody,
  • woda w mieście,
  • woda w budownictwie,
  • woda w energetyce,
  • woda w produkcji,
  • edukacja na temat wody.

Każdy z nich został opatrzony opisem dobrej praktyki CSR. W analizie znalazły się komentarze firm: Bayer, Coca-Cola HBC Polska, Geberit, Grupa Hortex, Kompania Piwowarska, Nałęczów Zdrój, PGE Polska Grupa Energetyczna, Skanska Residential Development Poland, STENA Recycling.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/