„Włącz się” nagrody za tworzenie miejsc pracy dla wykluczonych

Lareaci Programu Włącz sie

Fundacja “la Caixa”, trzecia fundacja na świecie pod względem wielkości aktywów, w ramach Programu „Włącz się” (hiszp. ”Incorpora”) nagrodziła cztery firmy działające w Polsce za włączanie kwestii społecznych do strategii korporacyjnej oraz stwarzanie możliwości zatrudnienia osobom doświadczającym trudności w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

Nagrody zostały wręczone już po raz drugi w warszawskim Oddziale CaixaBank, wiodącego hiszpańskiego banku detalicznego obecnego na ponad 20 rynkach, którego głównym udziałowcem jest Fundacja ”la Caixa”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach „The Circle”, serii spotkań biznesowych, których celem jest komentowanie bieżących tematów gospodarczych i wymiana doświadczeń w środowisku biznesowym na najwyższych szczeblach.

Włącz się!

Wśród laureatów Programu „Włącz się” w kategorii Mała Firma, do 50 pracowników, znalazły się: Factory-Serw. Piotr Różkowski, przedsiębiorstwo zajmujące się montażem rurociągów
i instalacji technologicznych oraz kompleksowymi usługami spawalniczymi, a także Spółka IDEA z o.o., właściciel hostelu Camera w Warszawie. W kategorii Duża Firma, powyżej 250 zatrudnionych, wyróżniono Develey Polska, producenta musztard i sosów. W kategorii specjalnej uhonorowano Fundację Forani, zajmującą się opieką nad osobami po wypadkach komunikacyjnych i prowadzącą sklep charytatywny w Warszawie.

Udział w Programie „Włącz się” ma niezwykłą wartość społeczną. Daje szansę na usamodzielnienie się, aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i nadzieję na lepszą przyszłość osobom w trudnej sytuacji życiowej, narażonym na marginalizację. Nie byłoby
to możliwe bez wspólnej pracy organizacji partnerskich oraz zaangażowania firm, które, przełamując społeczne tabu, zatrudniają naszych beneficjentów. Od zainaugurowania Programu „Włącz się” w Polsce w 2012 roku zatrudnienie znalazło już ponad 2 000 osób, tylko w samym 2018 roku – aż 438 osób. – podkreślił Marc Simon, Wicedyrektor Fundacji “la Caixa”.

Program opiera się na współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi a organizacjami pozarządowymi kierującymi działania do osób z niepełnosprawnościami, ofiar przemocy domowej, opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych, młodych ludzi doświadczających problemów społeczno-ekonomicznych. Fundacja ”la Caixa” przeznaczyła już ponad 1 mln euro na realizację Programu „Włącz się” w Polsce.

Oddział CaixaBank w Polsce już po raz drugi aktywnie wspiera Program „Włącz się”. „CaixaBank jest bankiem o rosnącym zaangażowaniu społecznym, z jasno wyznaczonym celem: przyczyniania się do dobrobytu naszych klientów i zaangażowania w rozwój społeczny. Dzięki wsparciu takich inicjatyw jak Program „Włącz się” Fundacji ”la Caixa” staramy się kontynuować tę ważną misję także w Polsce, realizując działania na rzecz społeczności lokalnych oraz klientów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.” – powiedział Juan José Marín Giménez, Dyrektor Oddziału CaixaBank S.A. w Polsce.

Nagroda za pomoc wykluczonym

Nagrody Fundacji “la Caixa” wręczane są pracodawcom, którzy zatrudniają beneficjentów Programu „Włącz się”, a tym samym stwarzają osobom wykluczonym przyjazne miejsca pracy. Kryterium wyboru laureatów to m.in. liczba zatrudnionych osób wykluczonych w odniesieniu
do całości zespołu firmy, rodzaj umowy, zajmowane stanowisko, zintegrowanie z zespołem czy możliwość odbycia praktyk. Kandydatury do nagrody są zgłaszane przez organizacje pozarządowe wspierające Program Fundacji “la Caixa” w Polsce tj. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, koordynator wszystkich działań, a także Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Spoza oraz Fundacja Sławek.

Nagrody Fundacji “la Caixa” w Programie “Włącz się” w Hiszpanii przyznawane są od 2006 r. Wśród laureatów pierwszej polskiej edycji w 2018 roku znalazły się: SITA Polska, ClickQuickNow Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy.