Wielkopolski lider CSR

Rozmawiamy z Januszem Kosińskim, Prezesem Zarządu INEA S.A., jednym z laureatów nagrody Najlepszego Menadżera Roku 2012, przyznawanej przez miesięcznik Home&Market. Patronem medialnym nagrody był m.in. RaportCSR.pl 

Jakie działania CSR prowadzi INEA, która jest jednym z największych polskich operatorów teleinformatycznych?

Ponieważ działamy w nowoczesnych mediach, nasza działalność w obszarze CSR nakierowana jest na popularyzację internetu, uświadamianie, że jest to pożyteczne i przyjazne medium. Działania te prowadzimy zarówno w dużych miastach, takich jak Poznań, czy inne miasta województwa wielkopolskiego, jak i na wsiach. Przy czym w miastach, poprzez cykl akcji „e-Aktywni 50+”, staramy się docierać do ludzi starszych. I mamy spore osiągnięcia, dzięki naszym akcjom starsi ludzie zaczynają korzystać z internetu, oswajają się z tym medium.

Ten sam proces znakomicie sprawdza się na wsiach, przy czym chodzi już o docieranie nie tylko o starszych ludzi, ale do wszystkich mieszkańców, ponieważ na terenach pozamiejskich społeczeństwo jest trochę uboższe a i dostęp do internetu nie jest tak powszechny jak w miastach.

Oczywiście to nie wyczerpuje naszej CSR-owej aktywności. Od 2007 INEA jest głównym sponsorem koszykarek AZSu Poznań, które występują pod nazwą INEA AZS Poznań. Nasze dziewczyny zdobywają mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach poniżej lat dwudziestu. Niestety, w ekstraklasie sam CSR już nie wystarcza, potrzebne są już pieniądze, więc nasza drużyna gra „tylko” w I lidze.

Jakie korzyści przynoszą Państwu takie akcje?

Przede wszystkim rozpoznawalność. Ucząc też jak korzystać z internetu, podnosimy świadomość o pożyteczności korzystania z tego, co oferujemy. Tym samym zwiększamy grono potencjalnych klientów.

Polityka CSR może też być prowadzona wobec własnych pracowników i wiem, że INEA ma w tym duże doświadczenie.

To prawda, w II edycji konkursu „Wielkopolski Lider CSR” otrzymaliśmy I nagrodę w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. Zostaliśmy docenieni za dbałość o warunki pracy, możliwości zdobywanie nowych kwalifikacji, aktywną komunikację wewnętrzną, jasne reguły ścieżek awansu i przejrzyste procedury oceny pracowniczej, wreszcie włączanie pracowników w procesy decyzyjne.

Bardzo dbamy też o profilaktykę zdrowotną pracowników i ich rodzin, poprzez m.in. nielimitowany dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej i badań diagnostycznych, szczepienia ochronne i kompleksowe badania medycyny pracy. Ponadto oferujemy pracownikom dopłaty do żłobków i przedszkoli, zachęcamy ich też do prowadzenia aktywnego trybu życia. Nasze działania bardzo korzystnie wpływają na komunikację z pracownikami, budują ich lojalność i dodatnio wpływają na rozwój firmy.

Rozmawiał: Bogusław Mazur