Wiedza jest równie ważna jak pieniądze – wolontariat kompetencyjny

Donacje to nie jedyny sposób, w jaki możemy wspierać ważne dla nas inicjatywy. Okazuje się, że coraz więcej pracodawców oferuje pomoc w postaci tzw ,,Wolontariatu pracowniczego’’, jak wynika z badań Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum Wolontariatu, świadomość tego pojęcia w dużych firmach na przestrzeni 7 lat wzrosła o 11 proc.

Obecnie jesteśmy świadkami narodzin nowego trendu, jakim jest wolontariat kompetencyjny, w ramach którego pracownicy dzielą się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami. Ta idea pozwoliła stworzyć Raport ,,Dziecięce Szpitale Przyszłości’’ Fundacji K.I.D.S., którą w ramach współpracy pro bono wspiera Publicis Groupe.

Na czym polega wolontariat kompetencyjny, jakie korzyści przynosi przedsiębiorstwom, jaki stosunek mają do tego pracownicy?

Według Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego zorganizowanego przez FOB i CW1 wolontariat pracowniczy to nie tylko działanie wyróżniające firmy odpowiedzialne społecznie, ale też inicjatywa wspierająca kształtowanie poszczególnych kompetencji zawodowych wśród zatrudnionych.

100 proc. pracodawców, którzy zdecydowali się na wsparcie projektów pro bono, zauważyło u swoich pracowników wzrost umiejętności komunikacyjnych. Kolejną zdolnością, jaką rozwijają wolontariusze jest efektywność pracy w grupie, co zauważyło aż 95 proc. decydentów. Wzrost umiejętności do zarządzania projektami został zauważony w 85 proc. przypadków, a podejmowanie decyzji stało się łatwiejsze aż dla 81 proc. pracowników zaangażowanych w wolontariat.

Jeśli chodzi o podejście pracowników do idei wolontariatu, większość z nich wyraża zadowolenie z możliwości wspierania ważnych inicjatyw, samorealizacji i możliwości poznawania samego siebie. Co ważne, aż 88 proc. badanych, dzięki zaangażowaniu w projekty charytatywne ma lepsze zdanie o swoim miejscu pracy. To bardzo ważne, ponieważ motywacja i zadowolenie z wykonywanej pracy buduje lojalność pracownika wobec pracodawcy oraz wspomaga pozytywne relacje w przedsiębiorstwie.

Źródło: Fundacja K.I.D.S.