Wicepremier Piechociński o roli CSR w Polsce

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy to jeden z podstawowych elementów budowania jej trwałej wartości i przewagi konkurencyjnej – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas posiedzenia Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). Spotkanie, w którym udział wzięła również podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska, odbyło się 29 września 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier podkreślił, że pod pojęciem CSR kryje się odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. – Ma on wielowymiarowy charakter i przejawia się nie tylko w dbałości o środowisko, pracowników i warunki pracy – powiedział. – CSR to działania uwzględniające długofalowe strategie relacji firmy z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami administracji publicznej, mediami, dostawcami, klientami oraz społecznością, w obrębie której dana firma funkcjonuje – dodał.

Przypomniał również, że firmy mogą realizować swoją odpowiedzialność społeczną poza procesami biznesowymi, np. poprzez współpracę z władzami publicznymi na rzecz tworzenia różnego rodzaju przepisów prawnych i standardów. – W perspektywie krajowej niezwykle ważnym krokiem było przyjęcie przez Rząd RP „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.”, w którym kwestie CSR znalazły się wśród instrumentów wsparcia – powiedział.

W spotkaniu Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw wzięli udział przedstawiciele biznesu, naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele organizacji obywatelskich.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki