Welconomy Forum – platforma debaty o największych wyzwaniach współczesności

Spektrum tematów wydarzenia obejmuje praktycznie wszystkie wyzwania stojące przed Polską, a w dużej mierze przed Europą i światem.

W dniach 25-26 marca 2024 roku w Toruniu po raz kolejny odbywa się kongres społeczno-gospodarczy XXXI Welconomy Forum in Toruń. Spektrum tematów obejmuje praktycznie wszystkie wyzwania stojące przed Polską, a w dużej mierze przed Europą i światem. Wśród tegorocznych ekspertów znajdą się m.in. Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, a także Magdalena Sobkowiak-Czarnecka,  podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy wezmą udział w sesji inauguracyjnej pn. „Polska, Europa, Świat – Era zmian”.

RaportCSR.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, oESG.pl i magazyn „Raport ESG” są wśród partnerów medialnych wydarzenia.

Dr Jacek Janiszewski, przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, które jest organizatorem Welconomy podkreśla, że od 30 lat wydarzenie jest platformą spotkań dla polityków, biznesmenów, ludzi kultury i nauki oraz miejscem do wzajemnej wymiany poglądów. – To jest nasz, czyli Welconomy, cel absolutnie podstawowy. Nie przymilamy się władzy, nie stajemy po stronie opozycji, tylko staramy się wszystkich zaprosić do stołu, by w ramach wzajemnej wymiany poglądów szukać rozwiązań najlepszych dla naszego kraju, regionu, miasta. Dla naszej wspólnej przyszłości – mówi dr Janiszewski.

„Polska, Europa, Świat – Era zmian” – to hasło przewodnie tegorocznego Welconomy, któremu poświęcona będzie sesja inauguracyjna. W otwierającym panelu wezmą udział:

 • Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – Podsekretarz Stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Marek Zagórski – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
 • prof. dr hab. n. med. i o zdr. Piotr Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
 • Agnieszka Wachnicka – Wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019, Minister Sprawiedliwości w latach 2009-2011
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Welconomy to nie tylko sprawy gospodarcze, ale również społeczne. – Stosunki społeczne są bardzo ważną dziedziną życia. Dzięki Welconomy okazuje się, że te tematy cieszą się nawet czasem większym zainteresowaniem niż polityka i gospodarka – zaznacza dr Jacek Janiszewski.

Przykładem społecznej debaty jest panel, który odbędzie się 25 marca, pt. „Kultura pracy – od strategii do praktyki”. W panelu, który poprowadzi Filip Lamański – redaktor naczelny Obserwatora Gospodarczego, wezmą udział:

 • Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 • dr hab. n. med. i o zdr. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspert WHO
 • Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu ANWIL S.A.
 • Szymon Poliński – Prezes Fabryki Cukierniczej Kopernik
 • Przemysław Worek – Starszy Inspektor Pracy
 • Joanna Chorwacka – Psycholog, coach

Uczestnicy będą dyskutować o rewolucji – a być może ewolucji – jaką w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przechodzi rynek pracy. Nowe technologie, zmieniające się oczekiwania pracowników oraz rosnące znaczenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kształtują nowe trendy i wyzwania w polityce pracowniczej.

Eksperci ocenią najnowsze trendy i kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, obejmującymi takie zagadnienia jak: praca zdalna, elastyczne godziny pracy, równość płacowa, zdrowie psychiczne w miejscu pracy, innowacyjne modele zatrudnienia oraz rozwój zawodowy w erze cyfrowej.

Innym przykładem zróżnicowania tematyki Welconomy może być debata pt.: „One Health – jak zadbać o zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska?”, która odbędzie się pierwszego dnia Welconomy.

W debacie wezmą udział:

 • Miłosz Motyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • dr hab. n. med. i o zdr. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspert WHO
 • dr hab. Roman Kołacz – Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, Instytut Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Anna Walkowiak – Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacja „Africa Help”
 • Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu Nextbike Sp. z o.o.
 • Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

Idea One Health, czyli Jedno Zdrowie, zakłada holistyczne podejście do tematu, uwzględniając również wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi na ogólną równowagę zdrowotną. Trzeba myśleć szeroko i przyszłościowo, tak by przyszłe pokolenia miały szansę na dobre życie.

– Mimo ogromnego postępu w medycynie najmłodsze pokolenia mogą być pierwszymi, które doświadczą pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i skrócenia średniej długości życia. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, ale jedną z nich jest pogarszający się stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Działania wpisujące się w koncepcję One Health i holistyczne podejście do ludzkiego zdrowia mogą sprawić, że nie spełni się ten pesymistyczny scenariusz. Musimy położyć szczególny nacisk na działania profilaktyczne – mówi prof. Piotr H. Skarżyński, uczestnik debaty.

Dlatego na Welconomy Forum w Toruniu, każdy znajdzie szczególnie interesującą dla siebie debatę. Trendy w rozwiązaniach cyfrowych – w tym sztuczna inteligencja – budowanie skutecznego zespołu w obecnym otoczeniu gospodarczym, rola instytucji finansowych, modele motywacji w biznesie, podatkowe aspekty prowadzenia działalności czy przykłady krajów z dużym potencjałem inwestycyjnym to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas eksperckich dyskusji.

Ważne miejsce w debatach zajmie też ochrona środowiska – odnawialne źródła energii czy gospodarowanie odpadami. Uczestnicy wymienią się wiedzą i doświadczeniami w zakresie relacji pracownik-pracodawca. Wzorem poprzednich lat w programie znajdzie się również panel poświęcony współczesnemu rolnictwu – problemom i wyzwaniom w tym obszarze.

Każdego roku w społeczno-gospodarczym kongresie Welconomy w ciągu dwóch dni bierze udział ponad 1000 gości z Polski i zagranicy, w tym ponad 300 prelegentów i około 100 dziennikarzy. Ponadto wiele osób obserwuje wydarzenie online.

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu – organizator Welconomy Forum in Toruń – to organizacja założona w roku 2000. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych zainicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM POLSKA – ZACHÓD, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996-2000.

Ze szczegółowym programem Welconomy można się zapoznać na stronie https://welconomy.pl/program

Partner Strategiczny Welconomy: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Partnerzy Instytucjonalni: Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gmina Miasta Toruń, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Światowe Centrum Słuchu, Medincus, Związek Banków Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Kirkland, Krus, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerzy Komercyjni: Krajowa Grupa Spożywcza, GHELAMCO, Maspex, Polskie Porty Lotnicze, ORLEN, Gra-Mar, TELECOM, Agro Ubezpieczenia, EMKA OIL, TZMO, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Pesa, PCO, G-ENERGY, Efekt SA, Bronisze, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, ComCert, ZDB Rogowo, Nextbike, DGS Poland, Cedrob, Agrosieć, Fitovalor.

Partnerami medialnymi są: TVP3 Bydgoszcz, Gazeta Pomorska, Express Bydgoski, Obserwator Gospodarczy, Gazeta Nowości, Super Express, Express Biznesu, Capital24.tv, Polskie Radio PiK, Radio Gra, Poza Toruń, Tylko Toruń, Ototorun.pl, Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy, Dziennik Bałtycki, Brief, Czerwona Szpilka, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, magazyn „Raport ESG”.