Welconomy Forum in Toruń. Szmaragd dla Piotra Skarżyńskiego

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego Welconomy w Toruniu prof. Piotr Skarżyński został uhonorowany Szmaragdem Welconomy – najważniejszą nagrodą przyznawaną przez organizatorów wydarzenia.

– Profesor Piotr Skarżyński realizuje i koordynuje badania przesiewowe słuchu oraz przeprowadza pionierskie operacje na czterech kontynentach. Jest pierwszym Polakiem, który został wybrany Prezydentem-elektem Międzynarodowej Rady Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii. To nie wszystko, dzięki aktywności naszego laureata pacjenci z Afryki, Azji Centralnej oraz z Ukrainy otrzymują dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań w medycynie – wskazał w laudacji Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Welconomy.

Laureat Szmaragdu Welconomy 2023 roku jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii i zdrowia publicznego. Jest też organizatorem pierwszej na świecie Międzynarodowej Sieci Teleaudiologii.

Szmaragd Welconomy od 2018 roku jest przyznawany osobom, które swoją postawą i działalnością budzą nadzieję na rozwój naszego kraju. Laureatami poprzednich edycji są m.in. Jerzy Kwieciński, minister rozwoju w latach 2018-19; Piotr Franciszek Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Prof. Skarżyński jest członkiem założycielem Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, wiceprezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, członkiem światowej grupy ośrodków doskonałości słuchu – Hearring, członkiem władz Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii oraz Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych. W grudniu 2022 roku został powołany do Rady Narodowego Centrum Nauki. Pełni funkcję członka zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach pod Warszawą.

– Zieleń, kolor szmaragdu wyznacza moje cele, bo to także kolor nadziei, której tak bardzo potrzebują pacjenci. Wierzę, że wraz z członkami mojego zespołu przywracamy im nadzieję na bardzo dobry komfort życia, dzięki operacjom i zabiegom, które przywracają możliwość słyszenia. Ta nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem – powiedział profesor.