Wedel zasilany energią z OZE

LOTTE Wedel podpisał z TAURONEM umowę na zakup energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych. Przejście na korzystanie w 100% z prądu ze źródeł odnawialnych wpisuje się w planowany kierunek działań CSR Wedla, zgodnie z którym firma odpowiada na lokalne i globalne wyzwania jako odpowiedzialny producent, pracodawca i partner.

Firma wybrała ekologiczną ofertę TAURON Sprzedaż – produkt EKO Premium. Zawarta umowa na zakup energii elektrycznej gwarantuje jej pochodzenie w 100% ze źródeł odnawialnych, potwierdzone certyfikatem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Umowa poświadcza, że Wedel jest jedynym odbiorcą wskazanego w nim wolumenu energii oraz że jest wytarzana w konkretnym, odnawialnym źródle, w ściśle określonym czasie. Wedel zakontraktował w TAURONIE na 3 lata ponad 51 GWh energii elektrycznej z wiatru, z której korzysta warszawska siedziba firmy. Zielona energia pozwoli na produkcję cenionych na całym świecie czekoladowych, wedlowskich wyrobów w sposób bardziej zrównoważony.

– Zmiany klimatu są współcześnie jednym z najważniejszych globalnych wyzwań. Naszym celem jest odpowiedzialne zarządzanie wpływem na środowisko naturalne i podejmowanie długofalowych inicjatyw ekologicznych m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Przejście na korzystanie wyłącznie z energii odnawialnej jest kolejnym krokiem w ramach naszej strategii CSR oraz „działań w dziedzinie klimatu”, zgodnych z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Jest to możliwe dzięki współpracy z naszym partnerem, spółką TAURON Sprzedaż, która dopasowała ofertę do naszych potrzeb – wyjaśnia Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający LOTTE Wedel.

– Zainteresowanie klientów biznesowych zakupem energii, która w 100 proc. pochodzi z odnawialnych źródeł, jest bardzo duże. Rośnie zarówno wolumen zielonej energii, którą TAURON sprzedaje klientom, jak i liczba podmiotów, które decydują się na wybór produktu EKO Premium – podkreśla Tomasz Lender, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż. Z tego względu firmy, którym szczególnie zależy na budowaniu wizerunku wokół ekologicznych postaw, decydują się na zawieranie umów wieloletnich – dodaje Tomasz Lender.

TAURON dostarcza energię elektryczną do siedziby LOTTE Wedel od 2018 r. Nowa transakcja umożliwi pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Wedla na warszawskiej Pradze oraz redukcję emisji CO2.

– Dzięki przejściu na korzystanie z energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych przyczyniamy się do ograniczenia powstawania zmian klimatycznych. Chcąc możliwie minimalizować oddziaływanie naszej firmy na środowisko, na bieżąco analizujemy i wprowadzamy w życie działania, które pomagają nam osiągnąć ten cel – dodaje Maciej Herman.

Prowadzenie działalności biznesowej z troską o otoczenie wynika z tradycji i inspiracji działaniami założycieli firmy, zwłaszcza Jana Wedla. Poza przedsięwzięciami na rzecz klimatu, Wedel jest zaangażowany w inicjatywy lokalne tj. Bieg Wedla, projekt Ogrody Polsko-Niemieckie, mający na celu rewitalizację części Parku Skaryszewskiego, ule na dachu wedlowskiej fabryki oraz działania partnerskie na farmie na Wawrze we współpracy ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci. Firma prowadzi także kampanie edukacyjne dla pracowników w zakresie kwestii środowiskowych oraz organizuje akcje aktywizujące na rzecz społeczności lokalnej.