Webinar dla biznesu. Temat: Trendy w zakresie rozwoju standardów CSR/RBC

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej kontynuuje organizację serii webinariów poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności – idei, która dotyczy wszystkich typów organizacji – zarówno biznesu, jak i m.in. szkół wyższych. Kolejny webinar już 12 maja 2022 r. 

Warsztat został przygotowany we współpracy z grupą roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającą w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, której głównym zadaniem jest promocja Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

W obliczu współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych niezwykle istotna jest edukacja, jak należy dziś rozumieć społeczną odpowiedzialność biznesu i jakie są zasadne oczekiwania względem praktyk przedsiębiorstw. Za wyzwaniami podążają planowane regulacje prawne dotyczące zarówno raportowania biznesu w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i podejmowania przez biznes działań z zakresu należytej staranności w celu ochrony praw człowieka oraz ograniczania negatywnych skutków dla środowiska.

W temat aktualnych trendów w zakresie rozwoju standardów CSR/RBC wprowadzą uczestników doświadczeni eksperci z uczelni biznesowych oraz administracji publicznej.

Dzieląc się wiedzą, liczymy na zainteresowanie, ale również i rozpowszechnianie omawianych zagadnień wewnątrz środowiska akademickiego. Spełnia ono bardzo ważną rolę dla kształtowania postaw przyszłych liderów biznesu i życia społeczno-gospodarczego.

Realizując zasady społecznej odpowiedzialności uczelni, szkoły wyższe upowszechniają wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno w programach studiów, jak i podczas organizowanych wydarzeń, konferencji, szkoleń. Wiedza na temat aktualnych trendów w standardach odpowiedzialnego biznesu przyczynia się także do odpowiedzialnego kształtowania relacji uczelni z ważnym interesariuszem, jakim jest biznes, zarówno w relacjach komercyjnych, jak i w ramach realizacji wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych lub innych wspólnych inicjatyw.

Organizatorzy zapraszają do oglądania transmisji na żywo na platformie YouTube i na kanale Facebook Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.