We Włocławku zbudują mosty… międzypokoleniowe

Znamy wyniki IV konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka. W tej edycji organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gmin ościennych ubiegały się o dofinasowanie projektów aktywizujących oraz integrujących przedstawicieli grupy wiekowej 50+ z dziećmi i młodzieżą. O tym, że przedstawicielom III sektora nie brakowało pomysłów na dialog międzypokoleniowy, świadczy liczba – aż 48 – zgłoszonych do konkursu inicjatyw. Organizatorzy wybrali spośród nich 27 najciekawszych, na których realizację przekazali łącznie 290 tys. zł.

 

W ramach dotychczasowych, trzech edycji konkursu grantowego, fundacja korporacyjna ANWILU przekazała środki finansowe na realizację przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, zachowaniu dziedzictwa narodowego, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej. Dzięki otrzymanym środkom w wysokości niemal 1,5 mln zł, organizacje pozarządowe działające w mieście, w latach 2014–2017, zrealizowały aż 105 projektów, których beneficjentami byli włocławianie.

Temat tegorocznej odsłony konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka – integracja międzypokoleniowa – okazał się na tyle ważny i pobudzający kreatywność przedstawicieli organizacji pozarządowych, że zgłosili oni aż 48 wniosków o dofinansowanie. Organizatorzy wybrali 27 najciekawszych projektów i przekazali na ich realizację całą pulę środków konkursowych, czyli 290 tys. zł.

Beneficjenci IV konkursu grantowego mają 9 miesięcy (16.05.2018-28.02.2019), aby zrealizować swoje pomysły na dialog międzypokoleniowy. Wśród zwycięskich inicjatyw znalazły się m.in. projekcje 24 filmów dokumentalnych prezentujących, z jakimi problemami borykają się ludzie współcześnie i na przestrzeni lat (projekt autorstwa Stowarzyszenia Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka), stworzenie strony internetowej www.tradycjekujwskiedoprzodu.pl, która, prowadzona przez młodych ludzi i seniorów, stanie się platformą informacji o Kujawach (projekt autorstwa Grupy Nieformalnej Animatorzy Brześć w partnerstwie z Towarzystwem Kulturalnym w Brześciu Kujawskim), a także organizacja IV Włocławskiego Pikniku Historycznego – „Droga ku wolności” z udziałem dzieci z Klubu Piwnica z Centrum Kultury „Browar B.” (projekt autorstwa Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Militarnych i Off-Roadu PATROL WŁOCŁAWEK).

Olga Wieszczek, p.o. Dyrektor ds. Komunikacji i Sponsoringu w ANWIL S.A., podczas wręczenia umów grantowych, powiedziała: W tym szczególnym roku, gdy obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, temat budowania międzypokoleniowych mostów wydaje się być szczególnie ważny. Kontakt młodych ludzi z pokoleniem okresu powojennego, lepiej niż lekcje historii, wpłynie na budowanie wśród nich świadomości historycznej, a także kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Mam jednak nadzieję, że na udziale w nagrodzonych przez nas projektach, skorzystają także seniorzy, którzy będą mieli okazję się sporo nauczyć, spoglądając na świat z perspektywy osób dopiero wkraczających w dorosłość.

Uroczyste wręczenie umów grantowych odbyło się we wtorek, 15 maja w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku.

Lista nagrodzonych projektów zostanie opublikowana na stronie: www.anwildlawloclawka.pl/IV-edycja-konkursu-grantowego