Wchodzimy na wyższy poziom współpracy. Mija 70 lat wydziału ekonomicznego SGGW

Prof. Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.

Historia badań ekonomicznych i kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to już 70 lat. Władze uczelni będą świętować jubileusz wydziału ekonomicznego. Rozmawiamy z prof. Mariuszem Maciejczakiem, dyrektorem Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.

– Ludzie w Instytucie Ekonomii i Finansów są najważniejsi. To oni tworzą ten instytut a ja mam przyjemność współpracować z tymi osobami – mówi prof. Maciejczak.

Pytamy o przyszłość instytutu, szczególnie w kontekście współpracy międzynarodowej. Prof. Maciejczak był jednym z przedstawicieli uczelni, którzy wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Rzymie pt. „Prawa człowieka w nauczaniu papieża Jana Pawła II” zorganizowanej przez SGGW i Uniwersytet Roma Tre. Władze warszawskiej i rzymskiej uczelni rozmawiali wtedy m.in. na temat przyszłej współpracy, zarówno w zakresie projektów naukowych, jak i wymiany studentów, doktorantów oraz kadry naukowej i administracyjnej. Rektor Uniwersytetu Roma Tre prof. Massimiliano Fiorucci podkreślił wtedy znaczenie interdyscyplinarności badań prowadzonych w obu uczelniach i wskazał możliwość współpracy w zakresie nauk o życiu, nauk społecznych i technicznych.

– Naukę tworzą ludzie i ci ludzie muszą mieć taki dobry flow, taki dobry feeling do tego, żeby być wiarygodnym, zaufanym partnerem. Budowanie tego zaufania, to były właśnie ostatnie lata. Cieszymy się że zdobyliśmy zaufanie ludzi z Uniwersytetu Roma Tre. Ale także trzeba jasno powiedzieć, że ufamy i cieszymy się na współpracę z wybitnymi specjalistami z różnych obszarów, właśnie z Uniwersytetu Roma Tre. Przy okazji wizyty w Rzymie ta współpraca weszła na wyższy poziom, ponieważ spotkali się już Rektorzy i Prorektorzy. Rozmawiali o konkretnych rozwiązaniach i projektach. Zupełnie niedawno zaowocowało to także podpisaniem formalnego porozumienia, który uważamy, że będzie taką trampolina do tego, aby zacieśnić współprace, podnieść ją na wyższy poziom i jednocześnie, żeby realizować wiele ciekawych, kolejnych projektów. Mamy sytuację, że obie uczelnie są bardzo zbieżne, jeżeli chodzi o pola badawcze, podejście do prowadzenia kształcenia. Ta bliskość daje podstawy ku temu, żeby ta współpraca była z jednej strony owocna a z drugiej przynosiła konkretne wymierne rezultaty – mówi dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.