Waldemar Pawlak: Prezydencki projekt bez poparcia PSL

Portal tocowazne.pl zamieścił na swojej stronie bardzo interesująca rozmowę z Waldemarem Pawlakiem dotyczącą energetyki wiatrowej. Zdaniem Pawlaka: Polsce potrzebny jest zrównoważony mix energetyczny, w którym energetyka wiatrowa odgrywa ważna rolę.

Oprócz celów ogólnych, służących ochronie środowiska,  farmy wiatrowe to  także wpływy do budżetów gmin. Głównie  z tytułu podatków od nieruchomości. Coraz więcej gmin wchodzi też w rolę inwestora i udziałowca w nowych projektach energetycznych. Dla gmin, które nie mają szans na większe inwestycje czy rozwój sektora usługowego, są to często istotne inwestycje. Naturalnie PSL wspiera więc rozwiązania dobre dla gmin. Ważne jednak by gminy same decydowały o tym czy chcą wielkoskalowej energetyki wiatrowej czy nie. To musi być ich suwerenna decyzja – mówi Waldemar Pawlak dla portalu tocowazne.pl.

Dlatego właśnie procedowany właśnie w sejmie projekt ustawy krajobrazowej, który ogranicza władztwo gmin w zakresie planowania przestrzennego nie ma poparcia Klubu Poselskiego PSL.

Więcej: tocowazne.pl