W kwietniu odbędą się 7. Targi CSR

12 kwietnia 2018 r. odbędą się 7. Targi CSR, największe wydarzenie w Polsce dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przyciąga przedstawicieli biznesu, menedżerów, dyrektorów, prezesów firm, specjalistów CSR. Uczestniczą w nim reprezentanci administracji publicznej i samorządowej, a także kadra z uczelni wyższych i studenci, przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych, media, osoby zainteresowane CSR-em. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizuje targi na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

 

7. Targi CSR wspierają Siemens, jako partner główny i Polpharma, jako partner. Są to jednocześnie partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy na co dzień współpracujące ze stowarzyszeniem, skupione w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tematem 7. Targów CSR jest współpraca, kluczowa dla  dobrze działających organizacji, niezbędny element  projektów zmieniających świat w skali makro i mikro, 17. Cel SDG (Sustainable Development Goals – Celów Zrównoważonego Rozwoju). Nasze wydarzenie to przestrzeń do rozmowy, inspiracji do działania, ale też – mamy nadzieję – inkubator nowych partnerstw sektorowych i międzysektorowych.  Dziękujemy naszym partnerom: Siemens i Polpharma za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia, które, wierzę w to głęboko, będzie miało wpływ na upowszechnianie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerstwo i współpraca to istota CSR. Tą ścieżką podąża również Polpharma, która od lat rozwija współpracę ze środowiskiem medycznym, farmaceutycznym, naukowym, społecznością lokalną i innymi interesariuszami w naszym otoczeniu biznesowym. Działając razem możemy zrobić więcej, łącząc kompetencje i bardziej efektywnie odpowiadając na potrzeby. Targi CSR to znakomita okazja, by wraz z partnerami promować korzyści płynące ze współpracy, ale także poszukiwać nowych, inspirujących możliwości współdziałania – Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharma, partnera 7. Targów CSR.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/