W „Gazecie Finansowej” najwięcej o CSR

Do 9 stycznia 2014 roku każda firma, która realizowała w 2013 roku dobrą praktykę CSR może zgłosić ją do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”. Raport ten, przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentuje najważniejsze aktywności i dobre praktyki firm. W ubiegłorocznej edycji według danych zebranych przez FOB wśród mediów, które najczęściej podejmują tematykę CSR i powiązane z nim zagadnienia, znalazł się tygodnik „Gazeta Finansowa”, który wraz z Super Biznesem, Kurier365.pl i RaportCSR.pl przygotowuje kwartalny dodatek „Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.

Według danych FOB w 2012 roku ukazały się 3342 artykuły podejmujące tematykę CSR i powiązane z nim zagadnienia. Obok „Gazety Finansowej”, najwięcej o tym temacie pisały jeszcze dzienniki: „Puls Biznesu” i „Rzeczpospolita”.

Pierwszy „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” opublikowany został na łamach Gazety Finansowej w 2009 roku i do tej pory wyróżniono w nim ponad 45 firm, organizacji oraz redakcji. Raport w całości poświęcony jest obszarowi CSR. W każdej edycji, co kwartał, wybierane są dwa projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką i strategią firm lub instytucji je realizujących. Partnerami publikacji są: Super Biznes (ekonomiczny dodatek Super Expressu), Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Kurier365.pl oraz RaportCSR.pl.

Laureaci „Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” w 2013 roku:
XIX edycja: Caritas oraz wydawcy edukacyjni skupieni w Porozumieniu Nowoczesna Edukacja i Johnson & Johnson Vision Care
XVIII edycja: Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie we współpracy z siecią sklepów Biedronka oraz Orange Polska i Fundacja Orange
XVII edycja: Grupa Wydawnicza Polskapresse i Pracodawcy RP
XVI edycja: Wydawnictwo Macmillan Education i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Ministerstwo Skarbu Państwa oraz redakcja „Pulsu Biznesu”

Wszystkie edycje Raportu można pobrać ze strony www.raportcsr.pl.