W akcje społeczne producenta energii włącza się coraz więcej pracowników

Wolontariat pracowniczy w Grupie Enea ma już niemal dziesięć lat, choć tradycja takich działań w firmie jest znacznie dłuższa. Przez ten czas udało się zrealizować wiele dużych i małych przedsięwzięć i akcji, pomagając dzieciom i młodzieży, dorosłym i seniorom, osobom chorym i potrzebującym, a także wielu instytucjom działającym społecznie na terenie całej Polski.

Z roku na rok w akcje społeczne organizowane przez Grupę Enea włącza się coraz więcej pracowników. Przybywa inicjatyw zgłaszanych przez samych wolontariuszy. Społeczność wolontariuszy w Grupie Enea tworzy dziś prawie 400 pracowników. To osoby z różnych spółek i środowisk, często nie współpracujące ze sobą na co dzień, które w ważnych sprawach łączą siły i bezinteresownie włączają się w projekty edukacyjne, sportowe, kulturalne czy ekologiczne. Dziewięć lat funkcjonowania wolontariatu pracowniczego to ponad 9,5 tys. godzin zaangażowania pracowników Grupy Enea w pomoc i działania na rzecz innych.

– Podejmowane przez wolontariuszy inicjatywy, adresowane do lokalnych społeczności, ukierunkowane są na dzielenie się wiedzą oraz budowanie pozytywnych relacji. Mimo wielu obowiązków pracownicy znajdują czas i energię, by pomagać innym i są w tym naprawdę świetni. Jako firma czujemy się odpowiedzialni za społeczności, w których działamy. To nasi wolontariusze są łącznikami tych dwóch światów – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei. – Wolontariat ma niezwykłą moc integracji, która procentuje w codziennej pracy. Buduje zaufanie, łączy pracowników w realizacji wspólnych celów, a przede wszystkim przyczynia się do wzmacniania kapitału ludzkiego, który jest największą wartością naszej Grupy – dodaje Szczeszek.

W Grupie realizowane są akcje spontaniczne, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby, działa również wolontariat kompetencyjny i programy grantowe, organizowane przez Fundację Enea. Większość inicjatyw realizowana jest w godzinach pracy. Wolontariusze mogą im poświęcić od 8 do 32 godzin rocznie, w zależności od spółki, w której są zatrudnieni. Tylko w zeszłym roku z efektów akcji wolontariackich organizowanych w całej Grupie Enea skorzystało 25 tys. osób.

– Każda firma, niezależnie od jej wielkości powinna funkcjonować w synergii z otoczeniem, w szczególności tym lokalnym. Dla mnie osobiście ta synergia to włączanie się w przedsięwzięcia inicjowane przez społeczności z obszaru działania Grupy Enea, ale także wdrażanie własnych pomysłów służących społecznościom lokalnym. Dlatego bez wahania dołączyłem i działam w zespole wolontariuszy Grupy Enea – podkreśla Tomasz Mańkowski, jeden z najaktywniejszych wolontariuszy, kierownik Biura Zarządzania Ryzykiem w Enei Operator.

Od początku istnienia wolontariatu pracowniczego w Grupie Enea jego silnym fundamentem były dwa programy: „Nie taki prąd straszny” oraz „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne”. Za sprawą pierwszego najmłodsi dowiadują się jak powstaje prąd, jak bezpiecznie z niego korzystać i co robić, by go oszczędzać. W ramach drugiego wolontariusze dzielą się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziś dużą część działalności stanowią projekty edukacyjne, charytatywne i ekologiczne. Pracownicy pomagają chorym i potrzebującym – ludziom oraz zwierzętom,  sprzątają śmieci pozostawione w lasach i rzekach, biorą udział w rewitalizacjach ogrodów i skwerów, włączają się w akcje nasadzania nowych drzew. Realizują też własne pomysły, w programie grantowym „Potęga poMocy” otrzymują wsparcie w wysokości 4 000 zł.

Rok 2020 nie zatrzymał tych działań. W tym szczególnym czasie wolontariusze szyli maseczki wielorazowego użytku, które trafiały do szpitali, domów pomocy społecznej czy hospicjów. W ramach akcji Enea dla pokoleń angażują się w pomoc  seniorom, pomagając im w organizacji codziennych zakupów artykułów spożywczych czy leków. To wsparcie seniorzy otrzymują dziś, ale wolontariusze działali również na wiosnę, kiedy wiele starszych osób po prostu nie wychodziło z domów.

Od ponad sześciu lat działania wolontariuszy wspiera Fundacja Enea, która jako inicjator i partner działań społecznie odpowiedzialnych w Grupie Enea koordynuje wydarzenia z udziałem pracowników oraz stowarzyszeń, fundacji, placówek oświatowych i innych organizacji pożytku publicznego.

Źródło: Enea