Volkswagen deklaruje: „goTOzero”

Wszystkie działania służące ochronie środowiska koncern Volkswagen będzie odtąd realizował w ramach nowej misji dotyczącej środowiska „goTOzero”. Oliver Blume, odpowiedzialny w zarządzie koncernu za ochronę środowiska, powiedział: „Nowa polityka środowiskowa Volkswagena to czytelny znak dla samego koncernu i dla jego udziałowców. Nasze wysiłki służące ochronie środowiska dotyczą całego cyklu życia produktu – od projektu, przez produkcję i użytkowanie, po recykling samochodów. W te działania włączamy również dostawców. Tylko wspólnie możemy zrealizować nasze cele”.

„goTOzero” to ważny krok w ramach strategii koncernu „TOGETHER – strategia 2025+”, dzięki któremu Volkswagen ma się stać przedsiębiorstwem w pełni realizującym zasady zrównoważonego rozwoju. Misja koncernu dotycząca zagadnień środowiskowych opisuje działania w czterech dziedzinach: zmian klimatycznych, zasobów, jakości powietrza oraz zgodności z prawnymi wymogami ochrony środowiska i zawiera strategiczne wskazania, według których zarówno koncern, jak i poszczególne marki realizują liczne programy dotyczące ochrony środowiska. „goTOzero” oznacza taki sposób prowadzenia działalności, który jak najmniej obciąża środowisko i gdy to możliwe bilansuje emisję dwutlenku węgla do zera – są to cele, które koncern Volkswagen zamierza zrealizować do 2050 roku.

Misja dotycząca środowiska

W dokumencie zapisano dosłownie: „Wobec wszystkich produktów i rozwiązań z zakresu mobilności stosujemy zasadę minimalizacji ich wpływu na środowisko na wszystkich etapach – od pozyskiwania surowców po koniec życia produktu. Służy to zachowaniu naturalnych ekosystemów i ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Podstawą naszych działań jest przestrzeganie prawa regulującego zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, przestrzeganie standardów oraz własnych dobrowolnych zobowiązań”.

Obszary działań

W ramach deklaracji „goTOzero” grupa Volkswagen koncentruje się na czterech obszarach działań:

1) Zmiany klimatu. Volkswagen zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Porozumienia Paryskiego. Do 2050 roku koncern zamierza stać się przedsiębiorstwem, którego działalność jest neutralna pod względem ogólnego bilansu dwutlenku węgla. Do 2025 roku emisja gazów cieplarnianych przez samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze ma w całym cyklu ich życia zostać zmniejszona o 30 procent w porównaniu ze stanem z roku 2015. Ponadto koncern aktywnie realizuje politykę przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych w całym cyklu życia produktu.

2) Zasoby. Volkswagen zamierza zmaksymalizować oszczędności w dziedzinie wykorzystania zasobów i wspierać wszelkie projekty w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów, energii i wody. Do 2025 roku przedsiębiorstwo planuje zredukować zewnętrzne czynniki środowiskowe związane z produkcją (dwutlenek węgla, energia, woda, odpady i lotne związki organiczne) o 45 procent na samochód w porównaniu z rokiem 2010.

3) Jakość powietrza. Volkswagen rozwija elektromobilność we wszystkich obszarach, aby przyczyniać się do poprawy jakości powietrza w miejscu użytkowania pojazdu. Do 2025 roku udział samochodów elektrycznych (BEV) w ofercie modelowej ma wynieść od 20 do 25 procent. Do 2030 roku udział modeli typu BEV wśród floty nowych aut koncernu w Europie i w Chinach ma wzrosnąć co najmniej do 40 procent.

4) Zgodność z wymogami ochrony środowiska. Pod względem prawości, Volkswagen chce stanowić przykład jako przedsiębiorstwo nowoczesne, transparentne i skuteczne wdrażając i monitorując efektywne systemy zarządzania obszarami mającymi wpływ na środowisko we wszystkich fazach życia produktu.

 

Misja dotycząca środowiska Koncernu Volkswagen:
https://www.vw-group.pl/files/Misja_dotyczaca_srodowiska.pdf