VIVE Group Świętokrzyskim Liderem Ekonomii Społecznej

1 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury Kielcach odbyła się Gala Ekonomii Społecznej, podczas której rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej. W kategorii biznes prospołeczny wyróżniono Grupę VIVE czyli dziewięć powiązanych ze sobą spółek, z których główna – VIVE Textile Recycling, działając od 25 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Kielecka spółka została doceniona za utworzenie i działalność podmiotu ekonomii społecznej Fundacja VIVE Serce Dzieciom oraz stworzenie przyjaznych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Podczas gali rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej. Uhonorowano najlepsze samorządy, przedsiębiorstwa społeczne i firmy, które promują postawy prospołeczne. W kategorii biznes prospołeczny zostało wyróżnione VIVE Group. Podczas gali statuetkę oraz dyplom z rąk Piotra Żołądka Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Karoliny Jarosz, zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego odebrała Grażyna Jarosz, Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

Grupa VIVE została doceniona za stworzenie Fundacji VIVE Serce Dzieciom, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży nie tylko finansowo, poprzez stypendia naukowe, czy środki na leczenie, ale przede wszystkim poprzez przekazanie dobrego przykładu i najważniejszych wartości, które ułatwią im start w dorosłe życie. Fundacja skupia się między innymi na projektach związanych z kształceniem oraz przeciwdziałaniem izolacji społecznej, wspieraniu przedsiębiorczości u dzieci, poradnictwie i doradztwie, kształtowaniu pozytywnych postaw, a także zainteresowaniu aktywnością fizyczną i sportem. Prowadzi szereg projektów resocjalizujących, edukacyjnych oraz sportowych.