VII edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm

ranking FOBZnamy wyniki VII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W tym roku miejsca na podium zajęły firmy: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA GK, Kompania Piwowarska SA oraz Nutricia.

Ranking odpowiedzialnych firm 2013 to siódma edycja jedynego i całościowego zestawienia największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

– Ranking Odpowiedzialnych Firm pozycjonuje liderów odpowiedzialnego postępowania. Skupia przedsiębiorstwa, w których osiąganie korzyści finansowych nie kłóci się z pozostawaniem odpowiedzialnym wobec środowiska i społeczeństwa. Mam nadzieję, że do tego grona będzie z roku na rok przyłączało się coraz więcej firm. I oczywiście liczymy na konkurencję między nimi, bo to właśnie ona wyzwala energię do zmian, tak potrzebnych w rozwiązywaniu problemów społecznych i tych, dotyczących środowiska – komentuje wyniki VII edycji Rankingu Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Top 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2013 roku

1. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, GK
2. Kompania Piwowarska SA
3. Nutricia
4. Danone Sp. z o.o.
5. PKN Orlen SA
6. Schenker Sp. z o.o.
7. Tesco Polska sp. z o.o.
8. Grupa Lotos SA
9. Orange Polska (d. TP SA)
10. Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=6830