V Kongres Kobiet

kobietydlaPolskiW dniach 14-15 czerwca 2013 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się V Kongres Kobiet. Tegorocznym hasłem Kongresu jest “Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność”.

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie, w 20. rocznicę politycznej i ekonomicznej transformacji w Polsce. Miał na celu podkreślenie ogromnego udziału kobiet w przemianach społeczno-gospodarczych, podkreślenie ich roli w budowaniu nowoczesnej Polski oraz diagnozę ich obecnej sytuacji i nakreślenie kierunków zmian. Kobiety mają bowiem w Polsce równe z mężczyznami prawa, ale nie mają równych szans i możliwości. Choć są lepiej wykształcone, to jednak nie mają równego dostępu do rynku pracy, karier, władzy, dobrobytu oraz bezpieczeństwa. Są także często ofiarami dyskryminacji, biedy, przemocy, handlu. Trzeba to zmienić jak najszybciej, by konstytucyjny zapis równości stał się faktem.

W styczniu 2010 roku społeczny ruch został sformalizowany i powstało Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Więcej informacji nt. V Kongresu Kobiet: www.kongreskobiet.pl