V edycja Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”

Ruszyła kolejna edycja Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Uczestnicy mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwo” oraz „Innowacje środowiskowe”. O prestiżowy tytuł mogą ubiegać się wszystkie firmy, które w swoim rozwoju uwzględniają aspekt ochrony środowiska, a także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych.

Już po raz piąty firma Abrys organizuje konkurs dla przedsiębiorstw, które w sposób wyjątkowy minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko. Po raz drugi współorganizatorem przedsięwzięcia i partnerem kategorii „Innowacje środowiskowe” jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny. Cel konkursu stanowi wyróżnienie przedsiębiorstw podejmujących zróżnicowane inicjatywy przyjazne środowisku oraz prowadzących działania inwestycyjne, edukacyjne lub informacyjne.

Wśród laureatów poprzednich edycji są takie firmy jak: Niczuk-Metall – PL, Green Power, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, Dolina Nidy, Orlen, Lotos.

W Konkursie uczestniczyć mogą wszystkie podmioty z branży przemysłowej, posiadające siedzibę na terytorium Polski i prowadzące na jej terenie działalność na rzecz ochrony środowiska. Szczególnie zapraszamy firmy, w których założenia polityki CSR są wyjątkowo istotne, oraz wszelkie podmioty prowadzące działalność innowacyjną w zakresie technologii środowiskowych.

Konkurs składa się z dwóch kategorii:

„Przedsiębiorstwo” – nagrodzone zostaną firmy, które w 2014 r. zrealizowały proekologiczne przedsięwzięcia oraz prowadziły politykę społecznej odpowiedzialności, uwzględniając w swoich działaniach CSR. Jeśli Państwa firma podejmuje inicjatywy minimalizujące wpływ szkodliwych działań na środowisko lub prowadzi kampanie edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, jest to kategoria dla Was.
„Innowacje środowiskowe” – wyłonieni zostaną pomysłodawcy nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Laureaci otrzymają Puchary Innowacji Środowiskowych w dwóch podkategoriach:
innowacyjny projekt gotowy do komercjalizacji, tj. po wstępnej fazie badań i analizie rynku, ale niezakończony wdrożeniem,
innowacyjny projekt zakończony wdrożeniem w przemyśle/gospodarce. Uczestnikami tej kategorii konkursowej mogą być podmioty prowadzące działalność innowacyjną w zakresie technologii środowiskowych, w tym osoby fizyczne, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, jednostki otoczenia biznesu i jednostki naukowe.

Zgłoszenia do V edycji konkursu należy nadsyłać do 30 czerwca 2015 r. Wszyscy laureaci zostaną nagrodzeni 26 października 2015 r., podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, poprzedzającej Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

Źródło: http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/ekoodpowiedzialni-w-biznesie/