Utalentowani muzycznie pacjenci prof. Skarżyńskiego z wszczepionymi implantami słuchowymi w Brukseli

Organizowane w Brukseli w tym roku po raz pierwszy Europejskie Dni Badań Naukowych i Innowacji, czyli coroczne spotkania światowych liderów i podmiotów podejmujących decyzje w różnych gałęziach przemysłu, nauki i biznesu, uświetniły występy utalentowanych muzycznie pacjentów prof. Henryka Skarżyńskiego oraz laureatów Międzynarodowego Festiwalu Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”.

Prof. Henryk Skarżyński, jeden z pionierów implantów słuchowych w Polsce i na świecie, wraz z zespołem wszczepił ponad 8 500 różnego rodzaju implantów słuchowych, przywracając do aktywności rodzinnej, społecznej czy zawodowej kolejne pokolenia pacjentów. Inicjując i realizując w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu różne programy leczenia głuchoty, umożliwił im nie tylko naukę czy pracę, ale także dał szansę na profesjonalny rozwój zainteresowań artystycznych, wokalnych i muzycznych. Pacjenci prof. Skarżyńskiego śpiewają, komponują, grają na instrumentach, a nawet nagrywają płyty i koncertują.

Z myślą o najbardziej utalentowanych pacjentach, od pięciu lat organizowany jest w Kajetanach Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Wszyscy jego uczestnicy są najlepszymi ambasadorami tego, co udało się osiągnąć w leczeniu zaburzeń słuchu dzięki postępowi w nauce i medycynie.

Wybrani laureaci poprzednich edycji „Ślimakowych Rytmów” 24 września 2019 r. zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne i wokalne w Parlamencie Europejskim. Warto dodać, że jest to już drugi występ pacjentów-artystów przed członkami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Pierwszy miał miejsce rok wcześniej, na specjalne zaproszenie ówczesnego Przewodniczącego PE Antonio Tajaniego.

W tym roku, podczas sesji inauguracyjnej Europejskich Dni Badań Naukowych i Innowacji wystąpili: Lova Rose Rohrmann Heick z Danii, Salome Daghundaridze z Gruzji, Davide Santacolomba z Włoch oraz duet z Polski: Barbara Kaczyńska i Maciej Miecznikowski, którzy przy akompaniamencie kwintetu Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej “Divertimento”, zaśpiewali hymn Festiwalu “Ślimakowe Rytmy” – “Świat, który usłyszę”.

W drugiej części Europejskich Dni, tym razem specjalnie na zaproszenie Europejskiego Komisarza ds. Nauki i Badań Carlosa Moedasa i dla licznie zgromadzonego grona dziennikarzy, wystąpili: Dejan Zivkovic z Serbii, Estera Łabiga z Polski oraz ponownie Lova Rose Rohrmann Heick z Danii i Salome Daghundaridze z Gruzji.

Wszystkie występny spotkały się z ogromnym aplauzem i bardzo życzliwym przyjęciem. Zaproszeni goście wielokrotnie powtarzali słowa Jean-Erica Paquet’a Dyrektora Generalnego ds. Nauki, Badań i Innowacji KE, że występujący pacjenci-muzycy są wspaniałymi ambasadorami tego, co udało się prof. Henrykowi Skarżyńskiemu osiągnąć w leczeniu zaburzeń słuchu dzięki postępowi w nauce i medycynie.

Najnowszym, niecodziennym udokumentowaniem jednego największych osiągnięć nauki i medycyny polskiej oraz ich wielkiego wkładu w rozwój światowej otologii i otochirurgii na przestrzeni ostatnich 27 lat, jest Musical „Przerwana Cisza”, do którego libretto napisał prof. Henryk Skarżyński.

Europejskie Dni Badań Naukowych i Innowacji to coroczne spotkania, których celem jest mobilizacja europejskich obywateli i zwiększenie ich wiedzy nt. jak ważną rolę rozwój nauki i innowacji pełni w wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom jakie stawia przed nami nasze społeczeństwo. To wielkie święto najlepszych innowacji i metod badawczych jakie Europa ma do zaoferowania, od momentu powstania pomysłu do końcowych wysokich technologii.