UPS wspiera odbudowę Nepalu

Fundacja UPS, filantropijne ramię UPS (NYSE: UPS), zobowiązała się przekazać 500 000 dolarów amerykańskich na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi, które miało miejsce 25 kwietnia w Nepalu. Fundacja UPS zaoferowała wsparcie finansowe i rzeczowe oraz dostawę artykułów pierwszej potrzeby, jak i pomoc logistyczną przy długofalowej odbudowie kraju.

 

Za pośrednictwem programu pomocy humanitarnej Fundacja UPS skierowała już znaczną część środków na niezwłoczny zakup i dystrybucję artykułów pierwszej potrzeby w regionie dotkniętym klęską. Fundusze trafiły do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), w tym na zakup materiałów do budowy schronień oraz lamp zasilanych ogniwami słonecznymi. Ponadto, środki przekazano do Światowego Programu Żywnościowego, na nadzwyczajną pomoc żywnościową, np. batony wysokoenergetyczne. Kolejna organizacja, której przekazano środki to CARE, m.in. na zakup zestawów plandek, koców, kanistrów i przyborów toaletowych.

UPS koordynuje także lot czarterowy z pomocą do Nepalu we współpracy z organizacją Dubai International Humanitarian City (IHC). Dodatkowo, Fundacja UPS ściśle współpracuje z Klastrem Logistycznym ONZ oraz Biurem ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UNOCHA) w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia logistycznego przy określeniu pilnych i długofalowych potrzeb w zakresie odbudowy.

„Spustoszenia w Nepalu są dramatyczne, dlatego składamy szczere kondolencje wszystkim ofiarom tej strasznej tragedii — powiedział Eduardo Martinez, prezes Fundacji UPS. — W miarę postępów odbudowy będziemy ściśle współpracować z organizacjami partnerskimi i Klastrem Logistycznym ONZ, aby zidentyfikować dodatkowe obszary, które UPS będzie mógł wesprzeć logistycznie”.

W ostatnim czasie, Fundacja UPS w ramach programu pomocy humanitarnej angażowała się w pomoc dla Vanuatu. Ponadto, w 2014 roku wsparła 43 kraje 263 dostawami humanitarnymi szczególny nacisk kładąc na pomoc ofiarom tajfunu Haiyan oraz epidemii Eboli. Program humanitarny UPS zapewnia społecznościom wsparcie we wszystkich fazach reagowania na katastrofy, od przygotowania niezwłocznej pomocy, aż po działania pokryzysowe. Proces ten ma na celu zapewnienie długoterminowej odporności na klęski żywiołowe.

Więcej informacji o programie pomocy humanitarnej Fundacji UPS można znaleźć pod adresem UPS.com/Foundation.