UPS opublikowała 18. Raport Zrównoważonego Rozwoju

Firma UPSopublikowała 18. Raport Zrównoważonego Rozwoju zatytułowany Accelerating Sustainable Solutions, który przedstawia podejmowane przez nią działania, by osiągnąć cele na 2020 r. i 2025 r.

„W 2016 roku UPS wyznaczył konkretne cele zrównoważonego rozwoju ukierunkowane na zminimalizowanie wpływu środowiskowego firmy, rozwój programu bezpieczeństwa i działalność na rzecz społeczności lokalnych” – powiedziała Suzanne Lindsay-Walker, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w UPS i wiceprezes ds. środowiska. „Nasi klienci i interesariusze zasługują na wiarygodne informacje o naszych wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego też staramy się utrzymywać pozycję lidera w branży w kwestii kompleksowego raportowania o zrównoważonym rozwoju zgodnie z przyjętymi światowymi standardami”.

Kolejnym działaniem UPS w duchu zrównoważonego rozwoju jest wydanie pierwszego w historii firmy raportu ds. Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB).

O zaangażowaniu firmy w zrównoważony rozwój świadczy także inwestycja ponad miliarda dolarów w pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi i wyposażone w nowoczesne technologie oraz infrastrukturę pomocniczą w ciągu ostatniej dekady. UPS posiada zaawansowaną technologicznie flotę składającą się z ponad 10 300 pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Ostatnio firma ogłosiła plany zakupu ponad 6 tysięcy ciężarówek napędzanych gazem ziemnym do 2022 r, a także zapowiedziała inwestycję w Arrival – start-up technologiczny z siedzibą w Wielkiej Brytanii – i zobowiązała się do zakupu 10 tysięcy pojazdów.

Fundacja UPS realizuje cele z wyprzedzeniem

Fundacja UPS ogłosiła wcześniejsze zrealizowanie celów dotyczących sadzenia drzew i wolontariatu pracowniczego. Od 2015 r. zasadzono ponad 15,4 mln drzew w 58 krajach. Udało się to dzięki zaangażowaniu pracowników UPS i współpracy z głównymi organizacjami non-profit zajmującymi się ochroną środowiska wspieranymi ze środków Fundacji UPS, w tym Arbor Day Foundation, The Nature Conservancy, Earth Day Network, Keep America Beautiful, National Park Foundation i Fundusz World Wildlife.

Cel w zakresie wolontariatu pracowniczego został osiągnięty z wyprzedzeniem dzięki 60-procentowemu wzrostowi liczby godzin wolontariatu od 2011 roku. Przepracowane godziny stanowią równowartość 533 milionów dolarów wsparcia dla tysięcy organizacji non-profit na całym świecie.

Firma UPS podjęła również działania w obszarze odpowiedzialności społecznej, mające na celu zwalczanie nierówności rasowych. Nowe, skoncentrowane działania obejmują wspieranie przepisów prawnych, których celem jest zwalczanie przestępstw wynikających z nienawiści, finansowanie programów wspierających zatrudnienie, edukację, małe przedsiębiorstwa oraz reformy, a także realizację nowego zobowiązania – UPS chce przepracować milion godzin wolontariatu obejmującego mentoring i programy edukacyjne dla Społeczności Afroamerykanów.

UPS co roku publikuje raport zrównoważonego rozwoju, a od 2009 roku stara się uzyskiwać zewnętrzną weryfikację. Najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju można znaleźć pod linkiem.