UNICEF uruchomił w Polsce sześć Spilno Hubs w ciągu pięciu miesięcy, aby wspierać uchodźców z Ukrainy i integrację lokalnych społeczności

Poland, 21st December 2022 – Children are learning Polish in Spilno Hub in Lublin, Poland. Alina, who is a teacher in the Spilno Hub came to Poland from Ukraine in February earlier this year. In the first days of the escalation of the conflict she helped a lot by providing immediate support to families and children fleeing the war. Now she wants to continue helping by providing more long-term solutions. Alina is fluent in Polish and has an experience teaching adults and children. She gives Polish language classes in Spilno Hub in Lublin. She comes up with creative ways to teach children, by playing games, drawing, showing pictures or celebrating days that are important in Polish and Ukrainian culture. “There is no other place of integration between Polish and Ukrainian communities in Lublin like this one, which offers so many activities for people who came here from Ukraine and are looking for support or simply want to learn the language.” Says Alina, Polish teacher at Lublin Spilno Hub. “I really like to teach children Polish, to see how they are progressing and getting more and more confident.” The UNICEF Spilno Hubs are unique places designed for people who had to flee their homes in Ukraine and come to Poland. It is a friendly environment, that provides support, necessary information, Polish language classes and plenty of opportunities for families and children to make new friends and integrate with Polish local communities. There are other Spilno Hubs across Poland to make sure that everybody can benefit from the support and integration opportunities that the centers provide. With the support offered in Spilno Hubs UNICEF’s Emergency Response Office goal is to reach thousands of people, who just like you are in need of support, want to learn Polish, help their children get better results at school or simply want them to make new friends and play in the safe environment.

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce otworzyło właśnie szóste Spilno Hub, aby wspierać uchodźców, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie, a także lokalne społeczności. Spilno są prowadzone przy współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami społecznymi. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy powstały w Łodzi, a następnie w Lublinie, Białymstoku, Poznaniu, Katowicach i Gdyni

W miarę przedłużania się wojny w Ukrainie, uchodźcze rodziny potrzebują bardziej trwałego wsparcia w społecznościach, w których żyją. Ideą „Spilno”, co w języku ukraińskim oznacza „wspólnie” lub „razem” jest zapewnienie kompleksowego i długofalowego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, pomocy prawnej, edukacyjnej i społecznej dla najbardziej potrzebujących rodzin, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Spilno zapewniają również bezpieczną przestrzeń do integracji z lokalną społecznością. Zlokalizowane w miejscach takich jak domy kultury, oferują szeroki zakres zajęć i wsparcia dla dzieci i dorosłych.

Kiedy przyjechałem do Polski niedługo po eskalacji wojny w Ukrainie zobaczyłem, jak wiele dzieci i rodzin potrzebuje natychmiastowego wsparcia w zakwaterowaniu, wyżywieniu czy opiece zdrowotnej. Zobaczyłem też, jak solidarnie Polacy otworzyli swoje serca i domy na gości z Ukrainy, powiedział dr Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. „Te potrzeby są nadal aktualne, ale zapewnienie długoterminowego wsparcia jest teraz równie ważne. Spilno Hubs robią to właśnie w miejscu, w którym społeczności ukraińskie i lokalne mogą spędzać razem czas i lepiej się poznawać, co jest tak ważne w promowaniu integracji.”

Każde Spilno Hub jest dostosowane do lokalnych potrzeb, ale każde zapewnia też podstawowy pakiet usług mających na celu integrację uchodźców. Spilno Hubs oferują kompleksowe wsparcie informacyjne dotyczące funkcjonowania w mieście, gry i zabawy dla najmłodszych, naukę języka polskiego i angielskiego, porady prawne, psychologiczne i psychospołeczne, zajęcia ruchowe, warsztaty komputerowe i artystyczne czy pomoc przy aktywizacji zawodowej.

Szeroki wachlarz usług oferowanych w Spilno Hubs nie są przeznaczone tylko dla dzieci i ich rodzin, które uciekły przed wojną w Ukrainie, ale także dla wszystkich osób w lokalnej społeczności, które potrzebują naszego wsparcia, mówi Rashed Mustafa. Tutaj najmłodsi mogą się uczyć, bawić i nawiązywać nowe znajomości, czyli robić to, co dzieci lubią i czego potrzebują najbardziej – bo dziecko jest dzieckiem bez względu na wszystko.

Spilno Hubs w Polsce są częściowo inspirowane przez Spilno Child Spots prowadzone przez UNICEF w Ukrainie. Są to ośrodki pomocy humanitarnej, których celem jest wspieranie dzieci poszkodowanych na skutek wojny poprzez pomoc rzeczową, dostęp do usług i inne działania.

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, które powstało w marcu 2022 r., działa na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, które uciekły przed wojną na Ukrainie. Współpracujemy z władzami krajowymi i samorządowymi, a także partnerami społeczeństwa obywatelskiego, aby zapewnić, że dzieci mogą się uczyć, być zdrowe i bezpieczne.

Więcej informacji na stronie Biura UNICEF www.unicef.org/eca/poland oraz na naszej stronie Spilno, która zawiera najnowsze informacje w języku ukraińskim dla rodzin szukających schronienia w Polsce: https://spilnoinpl.org/.

Ta praca na rzecz wspierania dzieci i rodzin uchodźców w Polsce jest możliwa dzięki darowiznom publicznych i prywatnych darczyńców z całego świata.