UNICEF Polska: Co dziesiąte dziecko w naszym kraju nie czuje się szczęśliwe

Dzieci w Polsce są najczęściej nieszczęśliwe z powodów związanych ze szkołą, czyli wymagających nauczycieli, złych ocen oraz nadmiaru nauki. Wśród przyczyn dzieci wskazują także na złe relacje z najbliższymi i rówieśnikami, wynika z badania UNICEF Polska, ABR SESTA oraz SYNO Polska.

„Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli” to raport z badania przeprowadzonego przez UNICEF Polska, ABR SESTA oraz SYNO Polska. Raport powstał z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jego celem było zbadanie stanu faktycznego przestrzegania praw dziecka w Polsce z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli.

Jest to najnowsze tego typu badanie zrealizowane w naszym kraju. Cieszę się, że jest publikowane w tym wyjątkowym dniu 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Konwencji, która ma szczególne znaczenie dla Polaków, bo to właśnie nasz kraj przedłożył na arenie międzynarodowej pierwszy projekt tego dokumentu, mówi Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Z raportu wynika, że co dziesiąty nastolatek w wieku 15-17 lat  jest nieszczęśliwy. Dzieci najczęściej są nieszczęśliwe z powodów związanych ze szkołą, czyli wymagających nauczycieli, złych ocen i nadmiaru nauki oraz z powodu złych relacji z najbliższymi i rówieśnikami.

Dzieci chciałyby mieć większy wpływ na decyzje podejmowane w domu, szczególnie na to, jakie kto ma obowiązki w domu i w jaki sposób rodzina spędza czas wolny.
Jedno na troje dzieci w wieku 12-17 lat deklaruje, że ich prawa zostały kiedykolwiek złamane.

Co piąty uczeń w wieku 15-17 lat nie chodzi chętnie do szkoły. Dzieci chciałyby mieć większy wpływ na to, co się dzieje w szkole – chciałyby decydować o zasadach obowiązujących w szkołach, jakie jest menu na stołówce oraz jak wyglądają wycieczki czy imprezy szkolne.

Co dziesiąty nauczyciel uważa, że efektem edukacji o prawach dziecka jest okazywanie aroganckich postaw przez dzieci oraz kwestionowanie autorytetu rodziców.

Jedynie połowa nauczycieli deklaruje, że w ich szkołach są realizowane działania mające na celu identyfikację sytuacji, w których dochodzi do łamania praw dziecka przez rodziców. Tylko połowa rodziców deklaruje znajomość praw dziecka, a co piąty uważa, że prawa dziecka utrudniają wychowanie. Co dziesiąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej – najczęściej ze strony rówieśników i rodziców.