UNESCO i pół miliona osób za lepszą ochroną Wielkiej Rafy Koralowej

Large orange gorgonian common sea fans and variety of colorful coral in the Great Barrier Reef, Australia.

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO dołączył do ponad pół miliona osób podpisanych pod petycją międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF w sprawie ochrony Wielkiej Rafy Koralowej. UNESCO domaga się od rządu Australii rozpoczęcia natychmiastowych działań, które pomogą ocalić ten niezwykły obszar.

Swoją decyzją UNESCO domaga się od rządu Australii zapewnienia skutecznej i długotrwałej ochrony rafy przed zagrożeniami, takimi jak nowe inwestycje i wzrastające zanieczyszczenie tego obszaru – mówi Piotr Prędki z WWF Polska. – Australijskie władze zostały zobligowane do dostarczenia raportu o postępach w działaniach na rzecz rafy już po 18 miesiącach.  Australia powinna niezwłocznie wprowadzić bezterminowy zakaz wyrzucania przemysłowych ilości urobku do wód w obrębie rafy oraz ograniczyć swoje plany budowy wielkich portów przemysłowych w tym rejonie.

UNESCO zapowiedziało monitoring postępów w działaniach na rzecz ochrony Wielkiej Rafy Koralowej. Komitetowi zostało też przekazanych ponad pół miliona głosów osób z 177 krajów, które podpisały się pod specjalną petycją WWF. Wsparcie dla ochrony australijskiej rafy wyrazili też uczestnicy specjalnej ankiety YouGov, przeprowadzonej w sześciu państwach wśród sześciu tysięcy osób, w tym w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Finlandii. 77% ankietowanych popiera stałe monitorowanie stanu rafy przez UNESCO do czasu aż jej stan ulegnie poprawie oraz jest za zaangażowaniem się ich rządów  na rzecz ochrony rafy (73%).

W ostatecznym stanowisku w sprawie rafy, Komitet wyraził swoje zaniepokojenie stanem rafy oraz spadkiem liczebności gatunków i cennych siedlisk w tym rejonie. Podkreślono także wpływ długotrwałych czynników szkodzących rafie, jak zanieczyszczenie wód i zmiany klimatu, które wymagają podjęcia nowych działań.

W ramach wypracowanego stanowiska Australia zobligowana została do „rygorystycznego wprowadzania wszystkich zobowiązań, w celu powstrzymania odnotowanych zmian”. Rząd Australii zobligowana został do zdania raportu o postępach w działaniach do grudnia przyszłego roku, a także po kolejnych trzech latach w celu wykazania wprowadzenia „skutecznej i długotrwałej ochrony” rafy.

Zanieczyszczenie wody i zmiany klimatu wciąż pozostają jednym z głównych zagrożeń dla kondycji tego niezwykłego ekosystemu – dodaje Prędki. – Liczymy, że decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zobliguje rząd Australii do podjęcia zdecydowanych kroków i zrealizowania założonych działań. Tylko w ten sposób możliwa będzie odbudowa tego cennego ekosystemu, w którym żyją koralowce, żółwie czy diugonie.