UE będzie wspierać produkcję zrównoważonych produktów rolno-spożywczych

UE będzie wspierać promowanie zrównoważonych produktów rolno-spożywczych w 2022 r.

Na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i poza jej granicami w 2022 r. przeznaczono łącznie 185,9 mln euro. Podobnie jak w 2021 r. przyszłoroczny program prac w zakresie polityki promocyjnej jest ukierunkowany na produkty i praktyki rolnicze wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak promowanie unijnych produktów ekologicznych, owoców i warzyw, zrównoważonego rolnictwa i dobrostanu zwierząt.

– Promocja jakości i bezpieczeństwa europejskich produktów rolno-spożywczych w UE i na całym świecie jest ważnym wymiarem wsparcia Komisji dla rolników i producentów. Nasza polityka promocyjna odgrywa kluczową rolę w przechodzeniu na zrównoważone systemy żywnościowe. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych w połączeniu z promowaniem świeżych owoców i warzyw, które mają zasadnicze znaczenie dla zdrowego odżywiania i zrównoważonej diety. Popyt na te produkty musi rosnąć, jeżeli chcemy, aby więcej producentów przyłączyło się do zielonej transformacji – ocenił komisarz UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski.

Polityka promocyjna będzie współfinansować kampanie zgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, wspierające cele strategii „od pola do stołu”, europejskiego planu walki z rakiem, unijnego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz komunikatu dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. Kampanie powinny służyć informowaniu konsumentów w UE i na świecie o rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym oraz o roli sektora rolno-spożywczego w działaniach na rzecz klimatu i środowiska. Ponadto w UE finansowane będą kampanie promujące zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw, a tym samym zdrowe odżywianie i zrównoważoną dietę.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach kampanii zaplanowanych na 2022 r. zostaną opublikowane na początku 2022 r. Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikują się liczne podmioty, takie jak organizacje handlowe, organizacje producentów i grupy z sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne. Projekty będą oceniane pod kątem celów klimatycznych i środowiskowych WPR, Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu”, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonego charakteru produkcji i konsumpcji.