Udogodnienie dla wybierających kolej w województwie łódzkim

Materiał został przygotowany dzięki wsparciu partnera - firmy Track Tec, czołowego europejskiego producenta materiałów do budowy nawierzchni kolejowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Polskie Koleje Państwowe SA podpisały porozumienie w sprawie budowy i przyszłego zarządzania parkingiem przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki nowej inwestycji powstanie 88 nowych miejsc dla samochodów, co stanowić będzie udogodnienie dla mieszkańców Tomaszowa i okolic wybierających kolej. Zadanie finansowane z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” przewidziane jest do realizacji w 2025 r.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA poprawi warunki codziennych dojazdów ze stacji kolejowej Tomaszów Mazowiecki. Dzięki budowie nowego parkingu podróżni bezpiecznie i wygodnie będą mogli przesiąść się z samochodów do pociągów.

Podpisane porozumienie pomiędzy PKP PLK SA a PKP SA określa zasady współpracy i zarządzania parkingiem w przyszłości. Inwestycję szacowaną na około 1,5 mln zł zrealizują PLK SA ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Po zakończeniu prac teren przejdzie pod zarząd PKP SA.
Przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim będzie wybudowanych 88 miejsc parkingowych – w tym 4 z nich będą dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Prace przewidziane są w 2025 r.

W woj. łódzkim Program Przystankowy obejmuje 15 lokalizacji. Podróżni korzystają już z nowo wybudowanych przystanków: Tomaszówek, Jedlicze koło Zgierza, Zgierz Rudunki oraz ze zmodernizowanych przystanków Stare Grudze, Zaosie i Żakowice Południowe. W marcu rozpoczęła się budowa przystanku Łódź Zarzew. Na etapie projektowania są przystanki Głowno Północne i Izabelów niedaleko Zduńskiej Woli.

W styczniu br. podpisane zostały umowy na budowę 6 przystanków: Nowa Brzeźnica, Ważne Młyny, Pieńki Dubidzkie, Strzelce Wielkie, Wistka oraz Biała na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami. Zakończenie prac planowane jest w pierwszym kwartale 2025 r.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W skali całego kraju w ramach Programu Przystankowego przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych (dodatkowe 107 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to 74,31 mln zł. Obecnie zakończono budowę miejsc parkingowych w dziewięciu lokalizacjach, w pięćdziesięciu jeden trwają prace budowlane, a dla dwudziestu ośmiu toczą się postępowania przetargowe.