Tydzień Ziemi w Zakładach Produkcyjnych Nutricia w Opolu, czyli wspólne sprzątanie świata dla dobra środowiska i otoczenia

Promowanie zachowań proekologicznych, zwrócenie uwagi na problemy zaśmiecania środowiska, konieczność segregacji i recyklingu odpadów oraz podnoszenie świadomości dotyczącej szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – to główne cele akcji Tydzień Ziemi, organizowanej przez Zakłady Produkcyjne Nutricia w Opolu, należące do DANONE.

To kolejne działanie spółek DANONE w ramach realizacji podwójnego zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym pozytywnego wpływu na społeczności lokalne i kondycję planety.

Spółki DANONE przykładają wielką wagę do rozwoju regionów, w których funkcjonują. Podczas ponad 30-letniej działalności w Polsce zrealizowano setki projektów odpowiadających na kluczowe potrzeby m.in. lokalnych społeczności – w zakresie wpływu na zdrowie, żywienie, bezpieczeństwo i środowisko. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat przeznaczono na nie przeszło 111 milionów złotych.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza odpowiedzialność nie kończy się w bramie zakładu, działamy wszędzie tam, gdzie mamy wpływ. Troszczymy się o naszych pracowników, ale także społeczności lokalne i otoczenie, zarówno w skali mikro, jak i makro. Nie tylko promujemy postawy proekologiczne, ale także dajemy narzędzia, aby w ten sposób postępować, czego przykładem jest organizowany w Opolu Tydzień Ziemi – mówi Marek Kozak, Starszy Kierownik ds. Produktywności i Transformacji Cyfrowej w Nutricia Polska, a także inicjator wydarzenia.

Razem w trosce o środowisko

W ramach inicjatywy Tydzień Ziemi, realizowanej w dniach 24-28 kwietnia, pracownicy opolskich zakładów oraz wolontariusze połączą siły, aby wspólnie zadbać o czystość terenu wokół Kamionki Bolko, która jest jedną z najchętniej odwiedzanych w okresie letnim lokalnych kamionek. To miejsce, gdzie czas uwielbiają spędzać zarówno rodziny z dziećmi, jak i grupy przyjaciół. Uczestnicy przedsięwzięcia zajmą się zbieraniem odpadów i wszelkich nieczystości, a worki z zebranymi śmieciami będą przewożone do ustawionego na terenie fabryki kontenera firmy Remondis.

W ramach inicjatywy opolskie ZP Nutricia, również z pomocą firmy Remondis, umożliwią  pracownikom bezpłatną utylizację elektro-odpadów. Przez dwie doby będzie można składować je w specjalnie przeznaczonych do tego kontenerach, usytuowanych na terenie ZP Nutricia. Dodatkowo, każdy z pracowników będzie mógł zabrać do domu ziarenka ziół, kwiatów i warzyw, które można posadzić w ogródku lub doniczce. Firma chce promować postawy proekologiczne, nie tylko wśród pracowników, ale także ich rodzin.

Zielona transformacja

Opolskie Zakłady Produkcyjne Nutricia od lat dążyły do wzrostu wydajności i produktywności, co przełożyło się na szerszy wpływ na lokalną społeczność i środowisko. Wprowadzono m.in. szereg modyfikacji umożliwiających przejście na zieloną energię – 100% energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych w Opolu pochodzi ze źródeł odnawialnych, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Od 2021 r. ponad połowa kupowanej energii pochodzi z farmy wiatrowej w Jóźwinie, a pozostała część nabywana jest z certyfikatami pochodzenia OZE. Od sierpnia 2019 r. energia cieplna w jest w 100% wytwarzana z gazu. Łącznie strategia ta pozwoliła zakładowi ograniczyć emisję CO2 niemal o 80%.

Zmiany te to element transformacji cyfrowej za którą Opolskie Zakłady Produkcyjne Nutricia, będące jednymi z największych i najbardziej kompleksowych zakładów DANONE w Europie, zostały wyróżnione najwyższym, prestiżowym odznaczeniem Światowego Forum Ekonomicznego Lighthouse Award. Kompleks zakładów Nutricia w Opolu to jedna z nielicznych fabryk FMCG na świecie i pierwsza w Polsce, która otrzymała tę nagrodę.

Aktywności podejmowane przez spółki DANONE, zarówno w zakresie biznesowym, jak i społecznym, od lat przekładają się na korzyści dla lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego. Regularnie wdrażane są innowacje i realizowane działania wpływające pozytywnie na te obszary.

O grupie spółek DANONE:

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia).

Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy – w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health – spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy.