Twój głos jest kluczem w walce z przemocą!

UNICEF i Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamiają kampanię społeczną o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. 

Przemoc to przemoc – bez względu na wszystko. Może one przybierać różne formy: fizyczną, emocjonalną, na tle seksualnym, cyberprzemoc, czy bullying. Niezależnie jednak od formy, doświadczenie przemocy może mieć wiele poważnych, negatywnych konsekwencji: od urazów i traumy na całe życie, aż po śmierć, mówi dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Dziękuję Ministerstwu Sprawiedliwości i Funduszowi Sprawiedliwości za nasze partnerstwo w tej bardzo ważnej kampanii. Mam nadzieję, że dotrze ona do jak największej liczby osób zarówno z Ukrainy, jak i Polski.

Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, pełne miłości, szacunku i wsparcia. Przemoc fizyczna, werbalna czy jakakolwiek inna jej forma nie powinny być częścią rzeczywistości dziecka – mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Przemoc wobec dzieci to nie tylko problem indywidualny, ale przede wszystkim społeczny. Odpowiedzialność za jego zwalczanie spoczywa na nas wszystkich: społeczeństwie, instytucjach państwowych i organizacjach międzynarodowych.

Uświadamiać i pomagać

Według ekspertów, pomimo trwającej w Polsce już od dawna społecznej debaty na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, wiele osób nadal nie wie, jak uzyskać pomoc w przypadku krzywdzenia najmłodszych. W tej grupie jest też 39% ankietowanych matek, które uciekły z Ukrainy do Polski po lutym 2022 r. i wzięły udział w niedawnym badaniu UNICEF „Bariery i zapotrzebowanie na podstawowe usługi wśród uchodźców” zrealizowanym w grudniu 2022 i lutym 2023 na reprezentatywnej grupie osób.

Aby zmienić tę sytuację, UNICEF wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości uruchomił wspólną kampanię, której celem jest uświadomienie, czym jest przemoc i jak rozpoznać jej różne rodzaje. Kampania ma też zachęcić pokrzywdzonych i świadków przemocy do zgłaszania takich przypadków, a także ułatwić dostęp do różnego rodzaju form pomocy.

Pokonać potwora

Kampania „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” pokazuje przemoc jako potwora, który powstrzymuje dziecko przed mówieniem o problemie, tworząc nieraz barierę nie do pokonania. Dzieci doświadczające przemocy i jej świadkowie otrzymują także symboliczny klucz, który ma pomóc im zabrać głos bez poczucia zagrożenia. Dzięki temu potwór znika, a każdy, kto znajdzie siłę, by opowiedzieć o przemocy, staje się kluczową postacią w walce z nią.

Wspólna kampania UNICEF i Ministerstwa Sprawiedliwości „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” jest skierowana do społeczności polskiej oraz ukraińskiej, dlatego jest dostępna w dwóch wersjach językowych. W ramach kampanii planowane są różne działania. Oprócz materiałów informacyjnych i ulotek, przewidziane są spoty, debaty eksperckie oraz konferencje. Kampania jest realizowana zarówno w przestrzeni publicznej oraz online, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Tu znajdziesz pomoc

Każdy, kto uważa, że może doświadczać przemocy, może zwrócić się o pomoc poprzez kontakt z numerem 116 111 (telefon zaufania dla dzieci i młodzieży), numerem 222 309 900 (Linia Pomocy Pokrzywdzonym finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości) oraz dziecięcym telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12. Te linie pomocy zapewniają poufne, bezpłatne porady oraz anonimowe wsparcie w języku polskim i ukraińskim. Ci, którzy czują się bardziej komfortowo konsultując swoją sprawę pisemnie, mogą także skorzystać z odpowiednich czatów oferowanych przez te instytucje.

Aby skorzystać z różnego rodzaju form pomocy, wejdź na: https://spilnoinpl.org/article/yak-diiaty-iakshcho-vy-staly-zhertvoiu-abo-svidkom-nasylstva-v-polshchi

Czaty oferowane przez linie pomocy są dostępne tutaj: https://bit.ly/m/TW%C3%93J-G%C5%81OS-JEST-KLUCZEM

W całej Polsce jest ponad 300 ośrodków finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, które oferują bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby również materialną:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/