Trzy filary rozwoju: pracownicy, środowisko, społeczność

Armatura Kraków S.A. opracowała swój pierwszy raport na temat działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w którym pokazuje swoje podejście do ekologii, wspierania pracowników i realizacji inicjatyw dla lokalnej społeczności. To właśnie na tych trzech filarach KFA Armatura buduje swoją strategię rozwojową.

Troska o środowisko wyraża się zmniejszeniem zużycia energii, 100-procentowym recyklingiem aluminium oraz redukcją ilości wykorzystywanych podczas produkcji metali, tworzyw sztucznych oraz papieru. Potwierdzeniem działań na rzecz redukcji energochłonności procesu produkcyjnego jest przyznanie firmie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Świadectwa Efektywności Energetycznej.

Atrakcyjna płaca, troska o bezpieczeństwo i higienę pracy, to podstawa troski o załogę. – W KFA Armatura robimy więcej. Blisko 400 naszym pracownikom stwarzamy szerokie możliwości rozwoju poprzez udział w szkoleniach, korzystanie z platformy szkoleniowej AKADEMIA KFA; dofinansowujemy naukę języka angielskiego i studia wyższe; oferujemy na specjalnych warunkach pakiety medyczne i ubezpieczenia PZU – wylicza Magdalena Tokarczyk-Cyran, Członek Zarządu Armatura Kraków S.A.

Firma aktywnie włącza się w edukację ekologiczną, zarówno tę w skali mikro, realizowaną lokalnie, jak i makro, o zasięgu globalnym. Przykładem tej ostatniej jest z pewnością oferta najwyższej jakości baterii łazienkowych i kuchennych pozwalających zmniejszyć zużycie wody, czy specjalna sekcja na stronie internetowej firmy z poradami jak oszczędzać wodę na co dzień. Z kolei spotkania z przedszkolakami, uświadamianie im w jaki sposób każdy z nas może dbać o czystość wody, to przykład działań realizowanych lokalnie.

Liczby mówią za siebie

O realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu można powiedzieć wiele pięknych słów. Najlepszym miernikiem podejmowanych działań są jednak liczby. Oto kilka konkretnych przykładów:

·         w latach 2019-2020 w KFA Armatura nie odnotowano żadnego przypadku mobbingu czy dyskryminacji, zdarzył się tylko 1 wypadek przy pracy;

·         przeprowadzona w 2020 r. modernizacja linii produkcyjnej pozwoli zaoszczędzić rocznie 8 GWh energii, czyli tyle, ile zużywa w tym okresie 1650 4-osobowych rodzin;

·         redukcja ilości transportu z produkcji do magazynu oznacza zmniejszenie liczby dni, w których samochody poruszają się po zakładzie z 237 do 148 rocznie;

·         opracowana w 2020 r. modyfikacja sposobu pakowania grzejników pozwoliła zaoszczędzić blisko 43 tony papieru, co ocaliło przed wycinką ok. 0,4 ha lasu;

·         w 2020 r. KFA Armatura w rekordowo krótkim czasie uruchomiła produkcję wysokiej jakości płynu do dezynfekcji rąk. 907 półlitrowych butelek zostało przekazanych nieodpłatnie pracownikom, urzędom i organizacjom pożytku publicznego.

Źródło: Armatura Kraków