Trwa nabór do XXIV edycji konkursu “Dobroczyńca Roku”

11 stycznia 2021 roku ruszył nabór wniosków do XXIV edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje pozarządowe, do 8 lutego, mogą zgłaszać firmy w różnych kategoriach, takich jak Rozwój lokalny, Edukacja, Ekologia, Sport, Zdrowie, Pomoc społeczna. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, zachęcamy do udziału firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. W zeszłym roku nagrody za działania w czasie pandemii otrzymały m.in. akcje „#Niezwalniajmy”, „Wzywamy posiłki”, czy „Biznes szpitalom”. Hasło tegorocznej edycji to: Bohaterowie społecznego zaangażowania.

Głównym celem Konkursu jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, w szczególności na poziomie lokalnym. Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. W kategorii Edukacja, zgłaszane projekty mogą obejmować działania, służące wzmocnieniu i rozwojowi edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, a tym w szczególności zapewnieniu edukacji wysokiej jakości, wyrównywaniu szans, popularyzowaniu nowych technologii i idei uczenia się przez całe życie. W ubiegłej edycji nominowano firmy takie jak Citi Handlowy, Deloitte, PZU SA.

W kategorii Ekologia organizacje mogą zgłaszać firmy, które działają na rzecz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych i ich ochrony oraz przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Przykładem mogą być akcje recyklingowe, ochrona zagrożonych gatunków, promocja postaw proekologicznych itp.  W poprzedniej edycji, laureatem została firma PWC m.in. za program wolontariatu pracowniczego „Biznes kontra smog”.

Projekty zgłaszane w kategorii Pomoc społeczna, mogą obejmować działania na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności w zakresie ograniczania ubóstwa, głodu, bezrobocia i zmniejszenia nierówności społecznych.

Kategoria Sport obejmuje inicjatywy na rzecz promocji sportu i aktywności fizycznej, służące poprawie zdrowia, przeciwdziałaniu otyłości, wsparciu sportowców, promocji aktywnego trybu życia, rozwijania aktywności fizycznej osób starszych. W poprzedniej edycji nagrodę otrzymała firma Citi Handlowy, współpracująca z Fundacją Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Celem jej działań jest propagowanie, rozwijanie oraz współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób niepełnosprawnych w Polsce.

Zachęcamy do udziału!

Więcej informacji na stronie Dobroczyńcy Roku: https://www.dobroczyncaroku.pl/news/160/Na_zgloszenia_czekamy_do_8_lutego!_XXIV_edycja_Konkursu_trwa