Trwa nabór do XV edycji programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” Grupy Maspex

Źródło: Grupa Maspex

Projekt Grupy Maspex pt. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, jest ogólnopolskim programem edukacyjnym o tematyce ekologicznej dla przedszkoli i młodzieży szkolnej z klas 1-3. Właśnie trwają zapisy do XV edycji, która będzie realizowana w roku szkolnym 2022/23.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest jednym z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 1,2 mln dzieci z całej Polski. Akcja w sumie objęła swoim zasięgiem już ponad 7,5 miliona dzieci.

Dzięki niej dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju biorą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa. Oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Zielone materiały dydaktyczne za darmo

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji. Każda placówka, która bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowany przez metodyków z myślą o najmłodszych.

Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak, by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych każda placówka nabywa prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Przyjaciele natury i ich cztery misje

Tegoroczna edycja to także odświeżone materiały edukacyjne, oparte o zupełnie nowe zagadnienia. Dzieci poznają tematy dotyczące klimatu i globalnego ocieplenia, świadomych zakupów, śladu węglowego oraz śladu wodnego. W ramach programu zaplanowano jeszcze więcej praktycznych zajęć, angażujących scenariuszy lekcyjnych oraz ćwiczeń dla dzieci w terenie.

W każdym scenariuszu najmłodsi będą mieli za zadanie zrealizowanie jednej z czterech misji dotyczących różnych elementów okolicy – domu, szkoły, sklepu oraz terenów zielonych. Wszystko po to, aby mogli zrozumieć, z czego wynikają problemy klimatyczne i samodzielnie dochodziły do tego, jak je rozwiązać, przekładając działania na teren lokalny. Materiały edukacyjne, wśród których można znaleźć m.in. filmy, piosenki czy audiobooki, zostały przygotowane przez zespół ekspertów – metodyka, psychologa oraz partnera z zakresu ekologii.

Poznawanie natury wszystkimi zmysłami

W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dziecko charakteryzuje się dużą zdolnością zapamiętywania wiedzy, a ukształtowane wtedy umiejętności i postawy są bardzo trwałe. Wpojona i rozwijana od najmłodszych lat świadomość ekologiczna sprawi, że szacunek do przyrody i dbanie o środowisko będzie przychodziło przyszłym pokoleniom w sposób naturalny. Jednym z rozwiązań edukacyjnych, które kształtują postawy proekologiczne, są metody projektowe. To właśnie podczas działań praktycznych – często długofalowych i realizowanych wspólnie z innymi dziećmi, rodzicami i różnymi instytucjami – najmłodsi uczą się ekologii. Metody projektowe pozwalają im poznawać świat i kształtować miłość do natury wszystkimi zmysłami – dotykiem, węchem, wzrokiem, słuchem, a także smakiem. W ramach zajęć projektowych dzieci zdobywają wiedzę z różnych źródeł. Odkrywają zależności, jakie występują w środowisku, uczą się zasad dbania o planetę i klimat, poznają zasady ekonomii i oszczędzania, a także kształtują postawy empatyczne wobec przyrody – tłumaczy Irena Ranosz-Talarek, metodyk współpracująca z projektem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Czepczyński Family Foundation.

Wszystkie informacje o programie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl.

Partnerami XV edycji programu są Czepczyński Foundation i Interzero.

Źródło: Grupa Maspex