Trendownik CSR 2014

Trendownik CSR 2014 prezentuje najważniejsze trendy społeczno-ekonomiczne, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju. Szczególny akcent w publikacji położony jest na trendy, które wpływają na branżę handlu detalicznego. Opracowanie zostało przygotowane w ramach partnerstwa Go Responsible Consulting oraz Tchibo Warszawa. 

Trendownik CSR 2014 to eksperckie zestawienie najważniejszych informacji, danych i trendów, które pokazują kierunki zmian oraz pomagają lepiej zrozumieć złożone warunki, w jakich działa współczesny biznes. Publikacja ma charakter praktycznego narzędzia. Pozwala w sposób jasny i przejrzysty zapoznać się z dziewięcioma kluczowymi trendami, których zrozumienie i uwzględnienie może pomóc w kształtowaniu i rozwijaniu działać CSR firm w 2014 roku.

Firmy odpowiedzialne społecznie i liderzy zmian stoją przed licznymi wyzwaniami związanymi z codzienną działalnością biznesową, zwłaszcza w kontekście CSR. Wynika to również ze zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Zrozumienie zachodzących procesów będzie kluczowe w kształtowaniu odpowiedniej strategii i sprostaniu nowym realiom. Zwłaszcza firmy z branży handlu detalicznego, ze względu na swój profil działania i bezpośredni kontakt z konsumentami, mogą pozytywnie wpływać na proces zmian, szczególnie w zakresie ochrony środowiska czy chociażby zrównoważonej oferty produktowej – wyjaśnia Natalia Ćwik, Go Responsible Consulting, autorka raportu.

Od 2006 roku zrównoważony rozwój jest integralną częścią długoterminowej strategii biznesowej Tchibo. Jesteśmy przekonani, że ze względu na swój model biznesowy, ekspertyzę i skalę biznesu Tchibo może dokonywać zmian. Wierzymy również, że nasz przyszły sukces komercyjny będzie w dużej mierze zależał od zrównoważonej polityki firmy. Zidentyfikowane trendy stanowią wyzwanie również dla naszego biznesu – podsumowuje Ewelina Wasilewska, Kierownik ds. odpowiedzialności biznesu, Tchibo Warszawa.

Więcej:  www.trendownikcsr.pl