Trauma w dobie pandemii

Fundacja Dorastaj z Nami wydała przewodnik: „Trauma w dobie pandemii”. W Przewodniku znajdują się m.in. odpowiedzi na pytania: – dlaczego pandemia dla tak wielu z nas ma charakter traumatyczny? Co zrobić, gdy obserwujemy u siebie konsekwencje traumy? Jakie mogą być reakcje dzieci i młodzieży na sytuację związaną z COVID 19 ?

Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, by trauma wywołana przez COVID-19 stała się impulsem do nowego początku i zmiany na lepsze.
Jak pomóc pracownikom służb, którzy niosą pomoc chorym na COVID-19? To szczególnie ważny temat dla Fundacji Dorastaj z Nami, która od 10 lat łączy różne grupy społeczne i biznesowe w działaniu na rzecz pomocy dzieciom pracowników służb. Realizując naszą misję, w tym roku objęliśmy wsparciem także pracowników ochrony zdrowia oraz ich dzieci. Życzę przyjemnej lektury! – poleca w słowie wstępnym Magdalena Pawlak, prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Kluczowe dla odbioru zdarzenia jako traumatycznego jest poczucie osamotnienia,
utknięcia w stresującej sytuacji bez wsparcia przychylnych nam osób. Zdecydowanie
mniejsze prawdopodobieństwo straumatyzowania przez sytuację pandemii mają zatem
osoby, które przechodzą ją otoczone bliskimi.

Pandemia jako trauma

Pandemia COVID-19 i wprowadzone ograniczenia wywołały w nas poczucie bezradności oraz frustracji. Odczuwamy je, ponieważ nie możemy zaspokajać podstawowych potrzeb społecznych związanych z bliskością, wspólnotowością i bezpośrednim kontaktem z innymi. Frustracja z kolei prowadzi do krzywdy. Gdy czujemy się skrzywdzeni, to poczucie krzywdy staje się ramą narracyjną, przez którą patrzymy na świat. Niesprawiedliwie odebrano nam możliwość realizacji potrzeb. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie jest naszą winą, dlatego tym bardziej czujemy się skrzywdzeni. W perspektywie długoterminowej poczucie krzywdy staje się na tyle wszechogarniające i dominujące, że zaczyna nas krzywdzić. Nie to, co się wydarzyło, a sytuacja wewnętrzna, która jest opracowywana przez poczucie krzywdy. Zatem w tej perspektywie krzywdzi nas nie koronawirus, a narracja, która nam opisuje świat. – zaznacza prof. Bogdan de Barbaro, psychiatra i psychoterapeuta, wieloletni pracownik naukowy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

Więcej: https://dorastajznami.org/wp-content/uploads/2020/07/Przewodnik-Fundacji-Dorastaj-z-Nami_Trauma-w-dobie-pandemii.pdf