Tikkurila ze wsparciem dla Natury

Marka farb Tikkurila od lat jest pionierem w tworzeniu popartych licznymi certyfikatami rozwiązań ekologicznych. Systematycznie wdraża innowacje branżowe, które udowadniają, że można tworzyć piękne wnętrza i dbać o estetykę wokół domu, wykorzystując produkty wytwarzane z poszanowaniem zasobów naszej planety i zdrowia ludzi. Zaangażowanie marki w działalność na rzecz natury to także aktywne wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do jej ochrony. Tikkurila podjęła właśnie współpracę z fundacją Pszczoła Musi Być, aby pomóc owadom, a zwłaszcza zapylaczom.

Owocem wspólnego działania  jest ekologiczna pasieka Tikkurila, która została założona w jednym z najczystszych zakątków Polski, czyli na Warmii. Na pasiekę składa się pięć uli, wykonanych z miejscowego drewna. Zostały one pomalowane wodorozcieńczalną emalią Tikkurila Everal Aqua, której bezpieczeństwo dla osób cierpiących na alergie potwierdza rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Produkt ten już wcześniej wielokrotnie i z powodzeniem został sprawdzony na pozostałych ulach Fundacji. W pasiece Tikkurila już w czerwcu zamieszka nowa, pszczela rodzina, która przez cały rok pozostaje pod opieką doświadczonych pszczelarzy.

Współpraca Tikkurila z Fundacją nie sprowadza się tylko do prowadzenia pasieki. Działania mają obejmować również popularyzację zachowań pro-ekologicznych. Tych możliwych do wdrożenia na skalę mikro, czyli pojedynczych gospodarstw domowych, jak i obejmujących całe społeczeństwo, zgodnych z zasadą szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

Idea troski o środowisko i zdrowie ludzi oraz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju jest wpisana w DNA naszej działalności. Nasze najnowsze farby Tikkurila Nature,  dowodzą, że nie trzeba szukać kompromisów, lecz można cieszyć się najwyższą jakością, jednocześnie dbając o nasz wspólny dom, Ziemię – mówi Marta Chowańczak, Kierownik Marki – Wiemy też, że dla poszanowania środowiska naturalnego kluczowa jest edukacja ekologiczna, w tym obejmująca wiedzę o znaczeniu i wadze tych niepozornych stworzeń, jakimi są owady.