„Teraz Polska Promocja i Rozwój” ze wsparciem prestiżowych partnerów

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Wydaje się, że tak niedawno zaczęliśmy, a to już… jedenasty raz. Tak, w miniony piątek zakończono przyjmowanie zgłoszeń do XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”, w którym wyłaniane są najlepsze prace magisterskie dotyczące Marki Polska, promocji, innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju. Z niezwykłą przyjemnością mogę także zakomunikować, iż do grona zacnych partnerów dołączyła po raz pierwszy w historii tej inicjatywy Telewizja Polska – informuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Na początek może dotychczasowy dorobek naszego konkursu. A zatem: oceniliśmy niemal 700 prac magisterskich, zgłoszonych z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych. Wyróżniliśmy ponad stu laureatów. Co roku na uczestników konkursu czeka pula nagród o łącznej wartości około 50 tysięcy złotych. Jasne, że nie pieniądze są najważniejsze, ale… zawsze się przydadzą.

W tegorocznej edycji autorzy prac magisterskich walczą o trzy nagrody główne oraz nagrody specjalne. Te ostatnie ufundowali:
– Minister Sportu i Turystyki – dla najlepszej pracy w zakresie konkurencyjności turystyki;
– Minister Spraw Zagranicznych – dla autora najciekawszej pracy dotyczącej promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej;
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi –dla pracy dotyczącej konkurencyjności branży i produktów rolno-spożywczych oraz rozwoju obszarów wiejskich;
– Minister Rozwoju i Finansów – dla najwybitniejszej pracy magisterskiej odnoszącej się do konkurencyjności i rozwoju gospodarki;
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej promocji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

Dodatkowo swoją nagrodę funduje Instytut Adama Mickiewicza (dla najlepszej pracy dotyczącej promocji naszej kultury na świecie) i – jak wspomniałem – Telewizja Polska. Mam nadzieję, że publiczna telewizja już na zawsze pozostanie w gronie partnerów konkursu! W tym miejscu wielkie podziękowania dla prezesa TVP za szybką i pozytywną decyzję.

Oprócz nagród pieniężnych na laureatów czekają także inne nagrody. Zwycięzcy mają szansę odbycia staży i praktyk w partnerskich instytucjach. Z tej szansy chętnie korzystają i bardzo ją sobie chwalą. Niektórzy nie kończą swoich kontaktów z instytucjami tylko na stażu. Laureat VI edycji odbył staż – nagrodę – w Instytucie Adama Mickiewicza i do dziś w nim pracuje. To właśnie fakt, że ministerstwa oraz inne publiczne agendy chętnie korzystają z wiedzy młodych ludzi – naszych laureatów – dowodzi, jak wielki potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. A grono zacnych i ważnych partnerów inicjatywy jest dowodem, że urzędy, wbrew obiegowej opinii, są otwarte na ludzi młodych, pełnych energii i dobrych pomysłów. Mam nadzieję, że już niedługo laureaci naszych pierwszych edycji jako reprezentanci instytucji partnerskich, będą gratulować podczas gali nagrodzonym w kolejnych edycjach. W ten oto sposób „Teraz Polska Promocja i Rozwój” ma szansę stać się przedsięwzięciem łączącym pokolenia.

Źródło: http://krzysztofprzybyl.natemat.pl/221543,teraz-polska-promocja-i-rozwoj-ze-wsparciem-prestizowych-partnerow