Tchibo Coffee Program: 100% kawy ze zrównoważonych źródeł

Plantatorzy cieszą się z nowych odmian kawy, bardziej odpornych na ekstremalne warunki pogodowe. Fot. Tchibo

Do 2027 roku wszystkie marki należące do Tchibo będą  oferować wyłącznie kawy pozyskiwane w sposób odpowiedzialny – ogłosił producent. Pomóc ma w tym Tchibo Coffee Program, kierowany m.in. do plantatorów.

To właśnie rolnicy uprawiający kawę na całym świecie cierpią z powodu skutków zmian klimatycznych, stąd pilnie potrzebna jest zmiana sposobu myślenia i inne niż do tej pory działania podejmowane w sektorze handlu kawą. Tchibo po raz kolejny podejmuje wyzwanie i stawia sobie ambitny cel.

Zrównoważenie co do ziarna

Marka od 2027 r. będzie oferować wyłącznie kawę pozyskiwaną w sposób odpowiedzialny. Co to oznacza? Że każde ziarno – niezależnie od tego, czy znajdzie się w portfolio marki ekonomicznej, mainstream czy premium, w kawie ziarnistej, zmielonej czy instant – pochodzić będzie ze zrównoważonej uprawy. W obliczu alarmującej sytuacji w sektorze kawowym firma podkreśla konieczność walki z niskimi dochodami rolników i skutkami zmian klimatycznych.

Kiedy dotychczasowe wysiłki to za mało

Tchibo od lat podejmuje działania prowadzące do bardziej zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej produkcji kawy. Obecnie 20 procent wszystkich kaw marki posiada certyfikaty Fairtrade, Rainforest Alliance i Organic lub pochodzi z projektów Tchibo Joint Forces!, które od ponad 20 lat wspierają rolników w opracowywaniu bardziej zrównoważonych metod uprawy i produkcji kawy.

Jak wyjaśnia Paulina Iwaszko,  PR, CSR and Corporate Communication Manager w Tchibo Warszawa: – Zapewnienie w pełni etycznego procesu produkcji kawy to od lat nasz priorytet. Jednak w obliczu dynamicznie postępujących zmian klimatycznych, dotychczasowe działania okazują się być niewystarczające. Plantatorzy często borykają się z brakiem rentowności swoich plonów, a gwarancje rynkowe dla certyfikowanych kaw zdarzają się rzadko. Tchibo Coffee Program to globalna inicjatywa, która ma objąć wszystkich naszych partnerów, tj. około 75 000 drobnych plantatorów zamieszkujących różne kraje, m.in. Gwatemalę, Honduras, Wietnam i Brazylię. Każdy z tych regionów boryka się z innymi problemami. Celem naszego projektu jest właściwie je zmapować i dopasować specyfikę wsparcia do konkretnego kraju – dodaje.

Skoncentrowani wokół wspólnego celu

Niepokojące prognozy zakładają m.in. zmniejszenie powierzchni upraw kawowców do 2050 roku o połowę na skutek przedłużających się okresów suszy. Jednocześnie, aż 70% światowych plantatorów kawy prowadzi małe gospodarstwa, mniejsze niż 1 ha, co wiąże się z niskim przychodem. Aby uzyskać jak największą przejrzystość, ale i wdrożyć działania celowe i efektywne Tchibo zdecydowało się na współpracę z lokalnymi partnerami i grupami pozarządowymi. Jedną z nich jest niezależna organizacja non-profit Enveritas, która wesprze działania informacyjne i wdrożeniowe w każdym kraju produkującym kawę dla Tchibo.

Specyfika regionów kluczowym elementem

W pierwszym etapie Enveritas przygotowuje raporty i szczegółowe analizy dotyczące bieżącej sytuacji w każdym z krajów. W oparciu o nie powstaną konkretne plany. Dzięki temu, że będą one wynikową szczegółowych analiz, rozmów i działań prowadzonych bezpośrednio z lokalnymi społecznościami – będą stanowić odpowiedź na faktyczne problemy. Ta dokładna diagnoza potrzeb i specyfiki regionów to kluczowy element zapewniający skuteczność programu, albowiem rolnicy zmagają się z różnorodnymi problemami wśród nich są np. głód, susze, erozja gleby, silne i nieoczekiwane opady czy choroby kawowców.

Zalesianie i odporne gatunki kawy

Tchibo pomoże gospodarstwom stworzyć stabilne podstawy, aby uczynić je bardziej odpornymi na wspomniane zmiany klimatyczne i wahania cen surowca na rynku. Plan obejmuje środki takie jak np. ponowne zalesianie wyeksploatowanych obszarów, uprawa drzew i innych roślin owocowych, a także sadzenie nowych odmian kawy, bardziej odpornych na ekstremalne warunki pogodowe.

Aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki i stać się przedsiębiorstwem w 100% zrównoważonym, co jest jednym z celów Tchibo, konieczne jest podejmowanie działań w całym łańcuchu dostaw. Tchibo Coffee Program to kolejny wraz tego, że działania z zakresu zrównoważonego rozwoju pozostają wysoko na agendzie organizacji.

Przeczytaj też: https://raportcsr.pl/13-maja-swiatowy-dzien-sprawiedliwego-handlu-tchibo-przypomina-ze-wspiera-drobnych-producentow-kawy/