Tauron wyposaża pracownie elektryczne

Frezarkę, ploter, lampki modułowe, wiertarko-wkrętarki, uniwersalne mierniki, wyłączniki nadprądowe do rozdzielnic czy silniki elektryczne to tylko niektóre sprzęty, w jakie Tauron Dystrybucja wyposażył pracownie elektryczne Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli w Chorzowie, Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach oraz Zespołu Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu.

Łącznie Tauron przekazał tym trzem szkołom 527 sztuk nowego sprzętu. Technikum z Chorzowa zostało wyposażone we frezarkę i ploter. Przekazane szkole specjalistyczne urządzenia będą wykorzystywane na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych, mających na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych oraz pracy zawodowej.

Z Zespołem Szkół Łączności z Gliwic Tauron Dystrybucja zawarł umowę patronacką. W jej ramach młodzież ma możliwość nauki w klasach kształcących w zawodzie technik-elektryk. Umowa obejmuje także m.in. organizację praktyk zawodowych i szkoleń. Teraz przekazano szkole 224 sztuki różnego rodzaju osprzętu elektrycznego jak lampki modułowe, wiertarko-wkrętarki czy uniwersalne mierniki.

– Nowe wyposażenie będzie używane przez uczniów na zajęciach lekcyjnych w pracowni elektrycznej. Dostarczony szkole sprzęt nie będzie materiałem „na wystawę”. Pomoże zwiększyć kwalifikacje i umiejętności naszych uczniów – mówi Krzysztof Szczęśniak, dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach.

Zabrzański Zespół Szkół, z którym Tauron współpracuje już od ośmiu lat, wzbogacił się o kolejne 301 sztuk specjalistycznego wyposażenia pracowni elektrycznej – od przycisków modułowych, wyłączników nadprądowych do rozdzielnic, szybkozłączek i silników elektrycznych.

– Nowy sprzęt zostanie wykorzystany do przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik-elektryk. Nasza szkoła pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego, cieszymy się więc, że dzięki wsparciu Taurona możemy profesjonalnie wyposażyć stanowiska egzaminacyjne – podsumowuje Anna Milcarz, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu.

Dotychczas Tauron Dystrybucja zawarł porozumienia z 27 szkołami na całym terenie działania spółki, w tym z 13 na terenie województwa śląskiego. Ponadto spółka współpracuje z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Częstochowską.