Tauron w projekcie Katowice Miastem Fachowców

fot. materiały prasowe

Zaangażowanie w projekt Katowice Miastem Fachowców to jedna z inicjatyw podejmowanych przez Tauron we współpracy z otoczeniem edukacyjno-akademickim. Grupa współpracuje już z 47 klasami patronackimi oraz 12 uczelniami wyższymi.

Tylko w 2018 roku obiekty Grupy Tauron na wizytach edukacyjnych odwiedziło około 3 600 osób, a praktyki odbyło niemal 750 absolwentów, studentów oraz uczniów szkół średnich i zawodowych.

– Aktywnie wspieramy rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, które umożliwiają nam jako pracodawcy uczestnictwo w przygotowywaniu dobrze wykwalifikowanych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Model kształcenia oparty na dojrzałym partnerstwie pomiędzy szkołą, uczniem i potencjalnym pracodawcą jest dla nas atrakcyjny. – mówi Grażyna Zemowska, dyrektor wykonawczy ds. zasobów ludzkich w Tauron Polska Energia.

Celem projektu, organizowanego przez Urząd Miasta Katowice jest między innymi zachęcenie młodzieży stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w technikach i szkołach branżowych I stopnia, pokazanie perspektyw zawodowych związanych z kształceniem zawodowym oraz zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia.

– W roku 2018 Tauron Ciepło zaangażował się w inicjatywę Katowice Miastem Fachowców poprzez organizację cyklu wizyt studyjnych dla uczniów sześciu szkół podstawowych z Katowic – tłumaczy Grażyna Zemowska. – W tym roku rozszerzyliśmy ofertę wizyt także o Spółkę Tauron Wytwarzanie. Podczas planowanych wizyt, ponad 300 uczniów z 15 katowickich szkół podstawowych będzie miało okazję zapoznać się z procesem produkcji energii elektrycznej i ciepła, poznać warunki oraz specyfikę pracy na kluczowych stanowiskach, organizacji dnia pracy oraz perspektywy zatrudnienia w Grupie TAURON. Mamy nadzieję, że pomoże im to w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu – dodaje.

Wizyty studyjne w firmach to kluczowy element projektu Katowice Miastem Fachowców. Całość akcji promującej szkolnictwo zawodowe dopełniają lekcje wychowawcze w szkołach poświęcone tematyce wyboru dalszej ścieżki edukacji zawodowej, a także wizyty w szkołach branżowych i technicznych.

Podczas wizyt uczniowie mają możliwość poznania specyfiki pracy w danym zawodzie, praktycznych zasad funkcjonowania firmy, umiejętności wykorzystywanych na danym stanowisku, a także mają szansę uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz sposobie rekrutacji nowych pracowników.